شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Asian Dragon

  • نرخ فعلی:0.00063413
  • بالاترین قیمت روز:0.00079077
  • پایین ترین قیمت روز:0.00063161
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00077894
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۷:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.00078738
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:24.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Asian Dragon در روز جاری

نمودار کندل استیک Asian Dragon در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00063413 ریال19:27:12
0.00064330 ریال19:18:12
0.00063161 ریال19:08:13
0.00064032 ریال19:05:13
0.00066106 ریال18:57:12
0.00066973 ریال18:51:13
0.00066379 ریال18:48:13
0.00066143 ریال18:35:14
0.00066030 ریال18:32:13
0.00066063 ریال18:29:12
0.00066030 ریال18:23:12
0.00066040 ریال18:20:14
0.00066501 ریال18:08:12
0.00066409 ریال18:02:15
0.00066622 ریال17:56:14
0.00066344 ریال17:50:15
0.00066574 ریال17:44:12
0.00066424 ریال17:35:15
0.00066416 ریال17:32:13
0.00066428 ریال17:26:14
0.00066082 ریال17:20:14
0.00066575 ریال17:14:13
0.00066681 ریال17:11:15
0.00066585 ریال16:51:14
0.00066610 ریال16:41:13
0.00066759 ریال16:35:15
0.00066397 ریال16:27:12
0.00066999 ریال16:23:12
0.00067380 ریال16:20:13
0.00066999 ریال16:14:13
0.00067380 ریال16:08:13
0.00070547 ریال16:02:13
0.00070544 ریال15:59:12
0.00071176 ریال15:50:14
0.00071032 ریال15:41:14
0.00070740 ریال15:35:12
0.00070715 ریال15:32:14
0.00070684 ریال15:26:12
0.00070775 ریال15:20:14
0.00070827 ریال15:14:12
0.00071668 ریال15:05:13
0.00071711 ریال14:59:12
0.000718 ریال14:48:13
0.00071871 ریال14:44:12
0.00071847 ریال14:39:12
0.00071670 ریال14:11:13
0.00071737 ریال14:08:13
0.00073018 ریال14:05:12
0.00071737 ریال14:03:13
0.00071773 ریال13:56:15
0.00073018 ریال13:53:13
0.00071612 ریال13:44:13
0.00072745 ریال13:38:11
0.00073147 ریال13:35:13
0.00072745 ریال13:32:14
0.00073416 ریال13:23:12
0.00073001 ریال13:18:13
0.00071834 ریال13:11:13
0.00071479 ریال13:05:12
0.00071488 ریال12:59:12
0.00073107 ریال12:50:15
0.00071604 ریال12:47:12
0.00071385 ریال12:38:13
0.00072696 ریال12:32:13
0.00071604 ریال12:23:12
0.00072627 ریال12:20:16
0.00071616 ریال12:11:13
0.00072464 ریال12:05:15
0.00072950 ریال11:59:12
0.00072392 ریال11:50:16
0.00072732 ریال11:41:14
0.00071659 ریال11:38:15
0.00072753 ریال11:35:16
0.00071214 ریال11:23:12
0.00072646 ریال11:20:16
0.00070894 ریال11:11:13
0.00071709 ریال11:06:15
0.00073225 ریال10:56:16
0.00072915 ریال10:50:17
0.00071745 ریال10:41:13
0.00073216 ریال10:32:16
0.00072004 ریال10:26:16
0.00071840 ریال10:20:15
0.00072244 ریال10:17:12
0.00072398 ریال10:05:12
0.00072337 ریال9:59:12
0.00072734 ریال9:47:12
0.00071824 ریال9:41:13
0.00071573 ریال9:38:12
0.00072284 ریال9:32:12
0.00071573 ریال9:29:11
0.00071724 ریال9:23:12
0.00072129 ریال9:17:12
0.00071080 ریال9:14:13
0.00072159 ریال9:11:13
0.00071080 ریال9:08:13
0.00072159 ریال9:02:12
0.00070359 ریال8:50:13
0.00070278 ریال8:44:11
0.00071673 ریال8:41:12
0.00071548 ریال8:32:12
0.00072778 ریال8:23:11
0.00071286 ریال8:17:11
0.00071876 ریال8:14:12
0.00073696 ریال8:05:12
0.00074732 ریال7:56:13
0.00074268 ریال7:47:10
0.00074569 ریال7:42:21
0.00074569 ریال7:42:21
0.00072814 ریال7:38:12
0.00073165 ریال7:32:13
0.00073190 ریال7:23:12
0.00072774 ریال7:17:11
0.00074354 ریال7:14:13
0.00073609 ریال7:02:13
0.00073220 ریال6:56:13
0.00074041 ریال6:50:14
0.00072575 ریال6:41:13
0.00074333 ریال6:38:11
0.00074762 ریال6:35:15
0.00073920 ریال6:23:12
0.00073865 ریال6:11:13
0.00073338 ریال6:02:14
0.00072348 ریال5:56:14
0.00072660 ریال5:47:13
0.00072725 ریال5:41:14
0.00073027 ریال5:35:15
0.00073842 ریال5:32:13
0.00072946 ریال5:23:11
0.00074600 ریال5:20:14
0.00073403 ریال5:14:13
0.00074076 ریال5:05:11
0.00073799 ریال4:56:12
0.00072574 ریال4:50:14
0.00073261 ریال4:41:12
0.00076668 ریال4:38:12
0.00077137 ریال4:32:12
0.00077599 ریال4:23:13
0.00077467 ریال4:20:12
0.00078217 ریال4:17:11
0.00077467 ریال4:11:12
0.00076728 ریال4:05:11
0.00079013 ریال3:59:11
0.00078644 ریال3:50:13
0.00076232 ریال3:41:12
0.00077397 ریال3:38:11
0.00078757 ریال3:29:11
0.00078202 ریال3:23:11
0.00077662 ریال3:20:12
0.00078412 ریال3:14:11
0.0007686 ریال3:05:12
0.00076056 ریال2:59:11
0.00076051 ریال2:50:13
0.00078333 ریال2:41:13
0.00079077 ریال2:38:10
0.00078456 ریال2:35:13
0.00079077 ریال2:32:11
0.00079053 ریال2:26:11
0.00076716 ریال2:17:11
0.00077829 ریال2:11:12
0.00078036 ریال2:05:11
0.00078201 ریال1:59:11
0.00077663 ریال1:53:11
0.00076406 ریال1:44:11
0.00079073 ریال1:41:13
0.00077945 ریال1:35:14
0.00076526 ریال1:29:12
0.00078966 ریال1:20:13
0.00077997 ریال1:11:14
0.00076930 ریال1:05:11
0.00078298 ریال0:59:11
0.00078054 ریال0:50:14
0.00076417 ریال0:41:13
0.00078248 ریال0:38:11
0.00078781 ریال0:35:14
0.00078190 ریال0:26:12
0.00077269 ریال0:17:11
0.00077633 ریال0:11:13
0.00077894 ریال0:05:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی