شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.03306
  • بالاترین قیمت روز:0.03379
  • پایین ترین قیمت روز:0.03127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.03133
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03306 ریال17:05:10
0.03297 ریال16:45:10
0.03294 ریال16:42:11
0.03285 ریال16:39:10
0.03295 ریال16:36:10
0.03305 ریال16:24:11
0.0328 ریال16:00:16
0.03273 ریال15:51:10
0.03272 ریال15:45:10
0.03263 ریال15:12:09
0.03257 ریال15:09:10
0.03259 ریال15:04:10
0.03263 ریال14:09:09
0.03259 ریال13:57:09
0.03257 ریال13:54:09
0.03258 ریال13:51:10
0.03259 ریال13:45:10
0.03261 ریال13:42:09
0.0326 ریال13:39:09
0.03267 ریال13:36:09
0.0327 ریال13:33:10
0.03264 ریال13:21:11
0.03262 ریال13:01:12
0.03257 ریال12:55:09
0.03267 ریال12:36:10
0.03266 ریال12:24:09
0.03267 ریال12:20:10
0.03264 ریال12:14:09
0.03266 ریال12:12:09
0.03273 ریال12:06:10
0.03274 ریال12:03:11
0.03279 ریال12:00:19
0.0328 ریال11:57:09
0.03258 ریال11:53:09
0.03261 ریال11:45:10
0.03267 ریال11:39:09
0.03268 ریال11:36:10
0.03269 ریال11:32:09
0.0327 ریال11:29:08
0.03275 ریال11:27:09
0.0325 ریال11:20:10
0.03251 ریال11:18:09
0.03243 ریال11:02:09
0.03238 ریال10:53:08
0.03254 ریال10:50:09
0.03255 ریال10:47:08
0.03292 ریال10:44:09
0.0329 ریال10:41:09
0.03291 ریال10:35:10
0.03294 ریال10:32:09
0.03287 ریال10:29:08
0.03292 ریال10:27:09
0.03287 ریال10:23:09
0.03284 ریال10:21:09
0.0328 ریال10:14:09
0.03279 ریال10:12:09
0.03277 ریال10:09:08
0.03273 ریال10:05:09
0.03276 ریال10:03:10
0.03281 ریال10:00:16
0.03287 ریال9:33:08
0.03293 ریال9:24:09
0.03292 ریال9:18:09
0.03291 ریال9:15:09
0.03293 ریال9:09:08
0.0329 ریال9:03:09
0.03295 ریال9:00:13
0.03297 ریال8:57:08
0.03296 ریال8:54:09
0.03295 ریال8:50:10
0.03298 ریال8:48:08
0.03297 ریال8:44:08
0.03306 ریال8:42:08
0.03311 ریال8:39:08
0.03298 ریال8:33:08
0.03296 ریال8:27:09
0.03292 ریال8:21:10
0.03293 ریال8:18:08
0.03289 ریال8:11:09
0.03287 ریال8:09:08
0.03286 ریال8:05:09
0.03291 ریال7:59:08
0.0329 ریال7:57:09
0.03291 ریال7:53:08
0.03289 ریال7:48:08
0.03294 ریال7:44:08
0.03293 ریال7:39:31
0.03298 ریال7:33:09
0.03326 ریال7:30:11
0.03323 ریال7:24:08
0.03317 ریال7:21:10
0.03321 ریال7:18:09
0.03332 ریال7:15:10
0.03323 ریال7:11:10
0.03328 ریال7:09:09
0.03321 ریال7:06:09
0.03334 ریال7:03:08
0.03333 ریال7:00:14
0.03321 ریال6:57:09
0.03328 ریال6:54:09
0.03321 ریال6:51:09
0.03317 ریال6:48:08
0.0332 ریال6:45:09
0.03312 ریال6:39:09
0.03314 ریال6:36:08
0.03308 ریال6:33:09
0.03329 ریال6:29:08
0.03328 ریال6:27:08
0.03332 ریال6:24:09
0.03333 ریال6:18:10
0.03331 ریال6:14:09
0.03334 ریال6:09:08
0.03335 ریال6:03:10
0.03334 ریال6:00:18
0.03331 ریال5:57:08
0.03327 ریال5:53:09
0.03325 ریال5:47:09
0.03332 ریال5:44:08
0.03329 ریال5:41:10
0.03332 ریال5:39:08
0.03341 ریال5:33:09
0.03336 ریال5:29:08
0.0334 ریال5:27:08
0.03313 ریال5:24:08
0.03306 ریال5:18:08
0.03303 ریال5:14:10
0.03304 ریال5:11:09
0.03325 ریال5:08:09
0.03323 ریال5:06:09
0.03322 ریال5:03:08
0.03325 ریال5:00:13
0.0332 ریال4:53:08
0.03328 ریال4:50:09
0.0334 ریال4:48:08
0.03372 ریال4:45:18
0.03379 ریال4:42:11
0.03378 ریال4:36:08
0.03374 ریال4:33:12
0.03357 ریال4:30:11
0.03347 ریال4:27:11
0.03354 ریال4:21:09
0.03347 ریال4:15:08
0.03368 ریال4:09:09
0.03333 ریال4:03:09
0.03315 ریال3:57:11
0.03305 ریال3:50:11
0.03312 ریال3:44:09
0.03305 ریال3:41:14
0.03294 ریال3:39:09
0.03308 ریال3:35:09
0.03302 ریال3:32:09
0.03315 ریال3:27:09
0.03312 ریال3:20:09
0.03307 ریال3:18:10
0.03323 ریال3:12:09
0.03299 ریال3:05:08
0.03273 ریال3:00:16
0.03257 ریال2:57:10
0.03229 ریال2:53:08
0.03235 ریال2:51:09
0.03224 ریال2:47:09
0.03223 ریال2:44:09
0.03229 ریال2:38:17
0.03218 ریال2:30:14
0.03215 ریال2:26:15
0.03218 ریال2:24:09
0.03224 ریال2:21:09
0.03225 ریال2:15:11
0.03216 ریال2:11:11
0.03218 ریال2:08:10
0.0322 ریال2:03:13
0.03224 ریال1:59:09
0.03228 ریال1:57:07
0.03221 ریال1:53:09
0.03229 ریال1:50:13
0.03236 ریال1:47:08
0.03235 ریال1:44:09
0.03236 ریال1:42:09
0.03238 ریال1:39:10
0.03213 ریال1:33:09
0.03215 ریال1:29:08
0.03212 ریال1:27:08
0.03215 ریال1:24:08
0.032 ریال1:20:08
0.03189 ریال1:18:10
0.03187 ریال1:12:08
0.0318 ریال1:05:12
0.03175 ریال1:00:14
0.03167 ریال0:57:09
0.03155 ریال0:48:08
0.03154 ریال0:45:09
0.03155 ریال0:42:08
0.03157 ریال0:39:09
0.03146 ریال0:36:10
0.03145 ریال0:33:09
0.03143 ریال0:30:09
0.03146 ریال0:27:09
0.03144 ریال0:24:08
0.03148 ریال0:21:10
0.03139 ریال0:18:08
0.03138 ریال0:15:08
0.03131 ریال0:12:09
0.03135 ریال0:09:08
0.03127 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی