iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Apollon

  • نرخ فعلی:0.00002887
  • بالاترین قیمت روز:0.00003042
  • پایین ترین قیمت روز:0.00002866
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00003042
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۹:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.00003051
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Apollon در روز جاری

نمودار کندل استیک Apollon در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00002887 ریال13:39:29
0.00002883 ریال13:36:39
0.00002884 ریال13:27:29
0.00002879 ریال13:20:56
0.00002882 ریال13:18:36
0.00002879 ریال13:14:33
0.00002882 ریال13:03:01
0.00002880 ریال12:59:29
0.00002881 ریال12:50:43
0.00002882 ریال12:47:30
0.00002872 ریال12:44:26
0.00002882 ریال12:41:38
0.00002872 ریال12:38:25
0.00002878 ریال12:32:52
0.00002875 ریال12:26:30
0.00002885 ریال12:20:40
0.00002880 ریال12:14:30
0.00002888 ریال12:05:51
0.00002882 ریال11:56:41
0.00002886 ریال11:50:54
0.00002884 ریال11:41:40
0.00002885 ریال11:32:38
0.00002886 ریال11:23:51
0.00002887 ریال11:12:39
0.00002887 ریال11:12:38
0.00002885 ریال11:06:56
0.00002885 ریال11:06:54
0.00002888 ریال10:59:27
0.00002889 ریال10:50:47
0.0000288 ریال10:44:27
0.00002888 ریال10:35:36
0.00002882 ریال10:32:41
0.00002879 ریال10:23:21
0.00002881 ریال10:21:39
0.00002881 ریال10:21:35
0.00002873 ریال10:17:25
0.0000287 ریال10:14:31
0.00002873 ریال10:11:39
0.0000287 ریال10:05:42
0.00002874 ریال10:02:48
0.000029 ریال9:50:28
0.00002873 ریال9:38:21
0.00002872 ریال9:23:26
0.00002875 ریال9:20:31
0.00002874 ریال9:11:43
0.00002876 ریال9:05:26
0.00002881 ریال8:59:20
0.0000288 ریال8:50:26
0.00002878 ریال8:47:21
0.00002881 ریال8:44:17
0.00002878 ریال8:41:29
0.00002881 ریال8:38:19
0.00002873 ریال8:29:19
0.00002881 ریال8:23:23
0.00002880 ریال8:14:25
0.00002877 ریال8:05:30
0.00002885 ریال7:56:26
0.00002887 ریال7:50:26
0.00002886 ریال7:41:29
0.00002876 ریال7:35:30
0.00002881 ریال7:32:33
0.00002876 ریال7:29:19
0.00002877 ریال7:18:19
0.00002880 ریال7:14:20
0.00002876 ریال7:09:18
0.00002873 ریال6:56:28
0.00002874 ریال6:47:24
0.00002877 ریال6:41:28
0.00002876 ریال6:39:18
0.00002879 ریال6:33:27
0.00002876 ریال6:29:19
0.00002866 ریال6:20:21
0.00002870 ریال6:11:32
0.00002871 ریال6:02:43
0.0000287 ریال5:56:30
0.00002881 ریال5:50:27
0.00002882 ریال5:41:28
0.00002884 ریال5:38:16
0.00002885 ریال5:32:31
0.000029 ریال5:26:22
0.00002887 ریال5:20:21
0.00002886 ریال5:08:20
0.000029 ریال5:05:26
0.00002886 ریال5:02:42
0.000029 ریال4:59:18
0.0000289 ریال4:50:25
0.00002890 ریال4:35:27
0.0000289 ریال4:23:18
0.00002890 ریال4:17:15
0.00002885 ریال4:14:16
0.0000289 ریال4:02:37
0.00002883 ریال3:56:27
0.00002884 ریال3:47:19
0.00002886 ریال3:44:17
0.00002884 ریال3:35:30
0.00002893 ریال3:26:20
0.0000289 ریال3:20:22
0.00002904 ریال3:17:20
0.0000289 ریال3:15:22
0.00002896 ریال3:02:25
0.00002899 ریال2:56:20
0.00002895 ریال2:50:21
0.00002898 ریال2:45:19
0.00002901 ریال2:38:19
0.00002900 ریال2:32:24
0.00002898 ریال2:26:18
0.00002901 ریال2:21:27
0.00002900 ریال2:15:24
0.00002890 ریال2:05:27
0.00002887 ریال1:59:14
0.00002878 ریال1:50:26
0.00002884 ریال1:41:29
0.00002894 ریال1:38:20
0.00002923 ریال1:32:26
0.00002987 ریال1:23:18
0.00003009 ریال1:17:19
0.00003031 ریال1:14:17
0.00003026 ریال1:11:19
0.00003031 ریال1:08:21
0.00003033 ریال0:56:22
0.00003038 ریال0:38:17
0.00003034 ریال0:35:25
0.00003035 ریال0:26:21
0.00003037 ریال0:20:21
0.00003042 ریال0:14:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات