شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Alpha Token

  • نرخ فعلی:0.00603953
  • بالاترین قیمت روز:0.00603953
  • پایین ترین قیمت روز:0.00553409
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00554282
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00554563
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک Alpha Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Alpha Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00603953 ریال7:07:14
0.00603843 ریال6:56:13
0.00603877 ریال6:52:13
0.00578025 ریال5:18:12
0.00576836 ریال5:16:13
0.0057588 ریال5:04:11
0.00576125 ریال4:57:12
0.0057588 ریال4:56:12
0.00577613 ریال4:48:12
0.00578109 ریال4:36:12
0.00578742 ریال4:34:11
0.00578233 ریال4:32:12
0.00576798 ریال4:16:11
0.00577194 ریال4:14:11
0.00577491 ریال4:08:12
0.00577375 ریال4:04:13
0.00577491 ریال4:02:13
0.00577375 ریال4:01:15
0.0057774 ریال3:51:12
0.00577695 ریال3:43:11
0.00577551 ریال3:36:12
0.00577138 ریال3:30:14
0.00577217 ریال3:29:11
0.00577138 ریال3:28:11
0.00577217 ریال3:27:11
0.00577138 ریال3:26:12
0.00577217 ریال3:24:11
0.00576766 ریال3:20:11
0.00577217 ریال3:18:12
0.00577213 ریال3:07:11
0.00576765 ریال3:02:11
0.00577213 ریال3:01:13
0.00576985 ریال2:44:12
0.00576888 ریال2:36:12
0.0057587 ریال2:30:14
0.00575356 ریال2:17:10
0.00575063 ریال2:10:12
0.00574731 ریال2:03:11
0.00575088 ریال1:58:10
0.0057486 ریال1:50:12
0.00575808 ریال1:44:10
0.00574948 ریال1:40:11
0.00574235 ریال1:33:11
0.00573123 ریال1:27:11
0.00572587 ریال1:18:10
0.0057257 ریال1:17:09
0.00572587 ریال1:15:11
0.0057257 ریال1:13:10
0.00573427 ریال1:11:11
0.0057257 ریال1:10:11
0.00573427 ریال1:09:10
0.00575453 ریال1:05:10
0.00573427 ریال1:02:11
0.00575453 ریال0:59:11
0.00553992 ریال0:43:10
0.00555247 ریال0:38:11
0.00555165 ریال0:31:12
0.00553409 ریال0:19:10
0.00554282 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی