شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Alchemint Standards

  • نرخ فعلی:0.00083131
  • بالاترین قیمت روز:0.00084469
  • پایین ترین قیمت روز:0.00003738
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00078889
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00079302
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Alchemint Standards در روز جاری

نمودار کندل استیک Alchemint Standards در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00083131 ریال19:50:13
0.00083012 ریال19:46:11
0.00083212 ریال19:36:12
0.00083208 ریال19:34:12
0.00083213 ریال19:32:11
0.00083208 ریال19:28:12
0.00083236 ریال19:22:12
0.00083466 ریال19:20:13
0.00083236 ریال19:18:12
0.00083466 ریال19:12:11
0.00083397 ریال19:04:13
0.00083438 ریال19:00:19
0.00083429 ریال18:58:11
0.00083438 ریال18:56:11
0.00083429 ریال18:48:11
0.00083197 ریال17:34:12
0.00083200 ریال17:30:16
0.00083265 ریال17:22:11
0.00083159 ریال17:16:12
0.00083267 ریال17:12:10
0.00083159 ریال17:10:13
0.00083267 ریال17:06:12
0.00083333 ریال17:02:14
0.00083149 ریال16:52:11
0.00083091 ریال16:46:11
0.00083216 ریال16:08:11
0.00083196 ریال15:38:11
0.00083377 ریال15:34:12
0.00083519 ریال15:20:12
0.00083469 ریال15:14:11
0.00083439 ریال15:08:11
0.00083447 ریال15:06:12
0.00083439 ریال15:04:12
0.00083447 ریال15:00:21
0.00083424 ریال14:50:12
0.00083481 ریال14:46:11
0.00083649 ریال14:16:12
0.00083636 ریال14:02:14
0.00083414 ریال13:34:12
0.00083445 ریال13:26:11
0.00083316 ریال13:20:13
0.00083307 ریال13:08:12
0.00083069 ریال12:58:11
0.00083405 ریال12:12:11
0.00083346 ریال12:03:12
0.00083369 ریال12:00:58
0.00083206 ریال11:51:15
0.00083536 ریال11:48:11
0.00083559 ریال11:45:13
0.00083536 ریال11:42:14
0.00083559 ریال11:36:12
0.00083317 ریال11:24:11
0.00083596 ریال11:21:12
0.00083712 ریال11:12:13
0.00083588 ریال11:06:11
0.00083639 ریال10:57:10
0.00083463 ریال10:51:13
0.00083709 ریال10:42:11
0.00083841 ریال10:36:11
0.00083994 ریال10:27:11
0.00083891 ریال10:24:10
0.00084001 ریال10:09:10
0.00083878 ریال9:57:13
0.00083736 ریال9:51:11
0.00083787 ریال9:42:11
0.00083862 ریال9:39:11
0.00083781 ریال9:36:11
0.00083862 ریال9:33:12
0.00083792 ریال9:30:16
0.00083781 ریال9:27:11
0.00083837 ریال9:18:10
0.00083770 ریال9:12:10
0.00083724 ریال9:03:11
0.00083854 ریال9:00:17
0.00083978 ریال8:51:11
0.00084046 ریال8:42:10
0.00084139 ریال8:39:10
0.00084142 ریال8:36:11
0.00084272 ریال8:24:10
0.00084204 ریال8:18:11
0.00084264 ریال8:12:10
0.00084379 ریال8:06:12
0.00084312 ریال7:57:10
0.00084350 ریال7:51:10
0.00084469 ریال7:45:11
0.00084456 ریال7:40:17
0.00084456 ریال7:40:17
0.00084372 ریال7:30:13
0.00082853 ریال7:00:23
0.00082852 ریال6:48:10
0.00083088 ریال6:36:10
0.0000375 ریال6:33:11
0.00003740 ریال6:24:11
0.0000374 ریال6:18:12
0.00003742 ریال6:15:12
0.00003739 ریال6:06:14
0.00003738 ریال5:57:12
0.00003746 ریال5:48:12
0.00018890 ریال4:45:11
0.00080755 ریال4:36:10
0.00080688 ریال4:33:10
0.00080412 ریال4:21:11
0.00080519 ریال4:18:09
0.00080533 ریال4:15:10
0.00080519 ریال4:12:10
0.00080489 ریال4:06:12
0.00080609 ریال4:00:20
0.00080409 ریال3:57:10
0.00080609 ریال3:54:10
0.00080343 ریال3:42:11
0.00080448 ریال3:39:10
0.00080568 ریال3:36:10
0.00080720 ریال3:24:10
0.00080678 ریال3:18:10
0.00080462 ریال3:09:11
0.00080344 ریال3:06:11
0.00080245 ریال2:42:11
0.00080350 ریال2:36:12
0.00080275 ریال2:33:10
0.00080457 ریال2:30:13
0.00080361 ریال2:27:09
0.00080457 ریال2:24:10
0.00080361 ریال2:18:11
0.00080421 ریال2:12:10
0.00080664 ریال2:03:11
0.00080445 ریال1:57:10
0.00080336 ریال1:54:09
0.00080476 ریال1:51:11
0.00080336 ریال1:45:11
0.00080420 ریال1:39:11
0.00080035 ریال1:30:14
0.00080446 ریال1:19:10
0.00080768 ریال1:12:10
0.00080337 ریال1:06:11
0.00080376 ریال1:04:11
0.00079627 ریال0:42:10
0.00079313 ریال0:36:10
0.00079196 ریال0:30:11
0.00079195 ریال0:21:10
0.00078993 ریال0:18:09
0.00079195 ریال0:15:10
0.00078993 ریال0:12:10
0.00078889 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی