شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.06829
  • بالاترین قیمت روز:0.06973
  • پایین ترین قیمت روز:0.06793
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06795
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.06837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06829 ریال13:14:14
0.06838 ریال13:10:14
0.06834 ریال13:07:13
0.06831 ریال13:06:14
0.06849 ریال13:04:15
0.06853 ریال13:02:16
0.06849 ریال13:00:21
0.06862 ریال12:58:12
0.06857 ریال12:56:14
0.06851 ریال12:51:15
0.06848 ریال12:50:16
0.06854 ریال12:49:13
0.06851 ریال12:48:14
0.06854 ریال12:47:13
0.06851 ریال12:44:14
0.06856 ریال12:40:18
0.06858 ریال12:38:14
0.06832 ریال12:22:14
0.06837 ریال12:19:14
0.06831 ریال12:14:13
0.06848 ریال12:13:16
0.06836 ریال12:11:16
0.06848 ریال12:10:17
0.06842 ریال12:09:15
0.06843 ریال12:07:18
0.06842 ریال12:06:18
0.06843 ریال12:05:18
0.06837 ریال12:03:18
0.0684 ریال12:01:22
0.06835 ریال11:51:19
0.06827 ریال11:45:18
0.06832 ریال11:39:15
0.06841 ریال11:35:17
0.06834 ریال11:33:15
0.06833 ریال11:32:15
0.06832 ریال11:31:19
0.06827 ریال11:26:14
0.06821 ریال11:22:13
0.06823 ریال11:19:13
0.06827 ریال11:18:14
0.06817 ریال11:16:16
0.06816 ریال11:13:13
0.06793 ریال7:50:12
0.06812 ریال7:42:40
0.06808 ریال7:41:13
0.06806 ریال7:40:13
0.06808 ریال7:37:11
0.06806 ریال7:36:12
0.06811 ریال7:35:13
0.06813 ریال7:33:12
0.0682 ریال7:31:15
0.06811 ریال7:28:12
0.06815 ریال7:27:11
0.06831 ریال7:16:12
0.06839 ریال7:15:12
0.06831 ریال7:13:12
0.06836 ریال7:07:12
0.06834 ریال7:06:13
0.06844 ریال7:05:11
0.06839 ریال7:03:12
0.06845 ریال7:02:12
0.06851 ریال6:58:11
0.06852 ریال6:55:11
0.06854 ریال6:47:10
0.06855 ریال6:45:12
0.06839 ریال6:19:11
0.06901 ریال6:04:14
0.06894 ریال5:37:11
0.06899 ریال5:20:11
0.0693 ریال5:11:12
0.06922 ریال5:04:11
0.06923 ریال5:02:10
0.06926 ریال4:55:11
0.06925 ریال4:53:10
0.06894 ریال4:52:09
0.06889 ریال4:46:10
0.06904 ریال4:45:10
0.06963 ریال4:18:10
0.06973 ریال4:13:09
0.06965 ریال4:12:10
0.06947 ریال4:11:10
0.0695 ریال4:10:11
0.06917 ریال4:06:10
0.06896 ریال4:03:10
0.06909 ریال4:01:11
0.06899 ریال3:58:09
0.06896 ریال3:55:10
0.06889 ریال3:50:10
0.06873 ریال3:49:09
0.06862 ریال3:47:09
0.06873 ریال3:46:09
0.06862 ریال3:45:10
0.06873 ریال3:44:09
0.06862 ریال3:42:10
0.06882 ریال3:39:10
0.06877 ریال3:35:12
0.06873 ریال3:34:10
0.06871 ریال3:33:11
0.06873 ریال3:32:11
0.06856 ریال3:29:10
0.06876 ریال3:27:09
0.06875 ریال3:25:09
0.0685 ریال3:18:10
0.0683 ریال3:17:09
0.06838 ریال3:14:10
0.06834 ریال3:11:10
0.06839 ریال3:09:09
0.06835 ریال3:07:09
0.06818 ریال3:03:09
0.06839 ریال2:58:08
0.06846 ریال2:56:09
0.06841 ریال2:46:09
0.06845 ریال2:45:09
0.06834 ریال1:16:08
0.06795 ریال0:48:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی