شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.06695
  • بالاترین قیمت روز:0.06853
  • پایین ترین قیمت روز:0.06613
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06769
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۰:۵۱
  • نرخ روز گذشته:0.06779
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06695 ریال12:30:51
0.06697 ریال12:28:30
0.06694 ریال12:26:28
0.06693 ریال12:24:27
0.06692 ریال12:22:30
0.06661 ریال12:18:26
0.0665 ریال12:16:24
0.06655 ریال12:14:24
0.0666 ریال12:08:22
0.06658 ریال12:06:36
0.06659 ریال12:04:28
0.06654 ریال12:02:41
0.06643 ریال11:58:22
0.06657 ریال11:56:25
0.06659 ریال11:54:25
0.06657 ریال11:52:23
0.06666 ریال11:48:29
0.0667 ریال11:46:24
0.06676 ریال11:44:22
0.0667 ریال11:42:27
0.06676 ریال11:36:23
0.06681 ریال11:30:45
0.06683 ریال11:28:25
0.06686 ریال11:24:20
0.06689 ریال11:22:21
0.06686 ریال11:20:32
0.06692 ریال11:18:21
0.06695 ریال11:14:26
0.0669 ریال11:12:23
0.06693 ریال11:10:28
0.06689 ریال11:08:26
0.06696 ریال11:04:28
0.06694 ریال10:58:19
0.06698 ریال10:54:18
0.06695 ریال10:52:21
0.06689 ریال10:50:31
0.06697 ریال10:48:18
0.06685 ریال10:42:54
0.06653 ریال10:41:19
0.06664 ریال10:38:52
0.06662 ریال10:33:21
0.06655 ریال10:28:59
0.06654 ریال10:26:55
0.06641 ریال10:24:54
0.06633 ریال10:22:58
0.06639 ریال10:15:00
0.06618 ریال10:12:58
0.06622 ریال10:11:15
0.06618 ریال10:08:55
0.06623 ریال10:04:56
0.06618 ریال10:03:26
0.06617 ریال10:02:46
0.06617 ریال10:01:58
0.06624 ریال9:58:54
0.06625 ریال9:56:53
0.06617 ریال9:54:49
0.06622 ریال9:52:50
0.06613 ریال9:51:11
0.06621 ریال9:48:51
0.06623 ریال9:46:48
0.06621 ریال9:44:41
0.06635 ریال9:42:47
0.06639 ریال9:40:54
0.0664 ریال9:38:37
0.06647 ریال9:36:39
0.06643 ریال9:34:28
0.06659 ریال9:32:41
0.06647 ریال9:26:32
0.06661 ریال9:22:26
0.06649 ریال9:20:33
0.06655 ریال9:18:21
0.06648 ریال9:16:22
0.06651 ریال9:14:23
0.06654 ریال9:12:21
0.06657 ریال9:10:29
0.06646 ریال9:08:21
0.06656 ریال9:04:21
0.06651 ریال9:02:24
0.06657 ریال9:00:44
0.06651 ریال8:58:18
0.06658 ریال8:56:20
0.06656 ریال8:54:17
0.06666 ریال8:52:19
0.06662 ریال8:50:27
0.06674 ریال8:48:16
0.06688 ریال8:46:16
0.06669 ریال8:44:16
0.06681 ریال8:42:19
0.06677 ریال8:40:22
0.06682 ریال8:36:19
0.06666 ریال8:34:15
0.0667 ریال8:32:18
0.06667 ریال8:30:25
0.0668 ریال8:28:18
0.06677 ریال8:26:15
0.06668 ریال8:22:16
0.06664 ریال8:20:20
0.06665 ریال8:18:15
0.0668 ریال8:16:16
0.06675 ریال8:14:16
0.0668 ریال8:12:15
0.06694 ریال8:10:19
0.06705 ریال8:04:15
0.06708 ریال8:02:20
0.06735 ریال7:58:13
0.0674 ریال7:54:12
0.06735 ریال7:46:13
0.06753 ریال7:44:11
0.06752 ریال7:42:13
0.06753 ریال7:40:13
0.06752 ریال7:38:11
0.0677 ریال7:34:11
0.06776 ریال7:30:18
0.06788 ریال7:28:12
0.06784 ریال7:26:11
0.06788 ریال7:24:12
0.06784 ریال7:22:11
0.06781 ریال7:20:13
0.06778 ریال7:18:11
0.06786 ریال7:16:11
0.06788 ریال7:12:11
0.0679 ریال7:10:13
0.06792 ریال7:08:11
0.06788 ریال7:06:12
0.06789 ریال7:02:14
0.06792 ریال6:56:13
0.06785 ریال6:52:12
0.06778 ریال6:50:20
0.0679 ریال6:48:12
0.0677 ریال6:42:13
0.06767 ریال6:40:15
0.06774 ریال6:38:11
0.06767 ریال6:36:12
0.06782 ریال6:32:12
0.06783 ریال6:30:16
0.0678 ریال6:28:11
0.06798 ریال6:26:12
0.0678 ریال6:24:12
0.06764 ریال6:22:11
0.06786 ریال6:20:13
0.06768 ریال6:18:17
0.06786 ریال6:16:16
0.06792 ریال6:14:13
0.06784 ریال6:12:12
0.06788 ریال6:10:14
0.06784 ریال6:08:13
0.06786 ریال6:04:12
0.06787 ریال6:02:16
0.0678 ریال6:00:27
0.06785 ریال5:54:12
0.0678 ریال5:50:19
0.06789 ریال5:48:12
0.06788 ریال5:46:11
0.06795 ریال5:44:13
0.06789 ریال5:42:13
0.0679 ریال5:40:15
0.06789 ریال5:38:12
0.068 ریال5:36:13
0.06801 ریال5:32:13
0.06775 ریال5:30:17
0.06785 ریال5:28:13
0.06775 ریال5:26:11
0.06781 ریال5:24:11
0.0678 ریال5:22:12
0.06767 ریال5:20:16
0.06782 ریال5:18:12
0.06791 ریال5:14:13
0.0679 ریال5:10:14
0.06799 ریال5:08:11
0.06798 ریال5:06:11
0.06791 ریال5:04:11
0.068 ریال5:02:11
0.06792 ریال5:00:20
0.068 ریال4:58:11
0.06815 ریال4:56:11
0.06801 ریال4:54:10
0.06839 ریال4:52:10
0.06844 ریال4:50:15
0.06839 ریال4:48:12
0.06849 ریال4:42:11
0.06845 ریال4:36:11
0.06842 ریال4:34:11
0.06836 ریال4:32:10
0.06828 ریال4:30:15
0.06826 ریال4:28:11
0.0683 ریال4:22:11
0.06852 ریال4:20:14
0.06847 ریال4:18:10
0.06852 ریال4:16:11
0.06842 ریال4:10:12
0.06853 ریال4:08:12
0.06831 ریال4:06:11
0.06817 ریال4:04:11
0.06822 ریال4:02:11
0.06818 ریال4:00:20
0.06822 ریال3:58:10
0.06818 ریال3:56:11
0.06827 ریال3:54:10
0.06805 ریال3:52:11
0.06816 ریال3:50:16
0.06807 ریال3:48:09
0.0678 ریال3:44:10
0.06782 ریال3:42:11
0.06752 ریال3:38:10
0.0676 ریال3:36:12
0.0678 ریال3:34:12
0.06778 ریال3:32:10
0.0678 ریال3:30:16
0.06785 ریال3:28:11
0.06783 ریال3:26:11
0.06781 ریال3:22:11
0.06813 ریال3:20:13
0.06811 ریال3:18:11
0.06813 ریال3:16:10
0.06794 ریال3:14:10
0.06813 ریال3:12:11
0.06794 ریال3:10:13
0.06806 ریال3:08:11
0.06802 ریال3:06:11
0.06777 ریال3:04:11
0.06783 ریال3:02:12
0.06777 ریال2:58:11
0.06812 ریال2:52:10
0.06806 ریال2:50:15
0.06815 ریال2:48:11
0.06807 ریال2:46:10
0.06804 ریال2:44:11
0.06822 ریال2:40:13
0.0681 ریال2:38:11
0.06799 ریال2:34:10
0.06803 ریال2:32:12
0.06801 ریال2:30:17
0.06818 ریال2:28:12
0.0683 ریال2:26:11
0.06823 ریال2:24:12
0.06813 ریال2:22:11
0.06823 ریال2:20:14
0.06828 ریال2:14:12
0.06808 ریال2:12:11
0.06817 ریال2:10:12
0.06807 ریال2:08:11
0.06805 ریال2:06:12
0.06812 ریال2:04:12
0.06814 ریال2:02:17
0.06807 ریال1:58:11
0.06811 ریال1:54:11
0.06804 ریال1:50:16
0.06805 ریال1:48:11
0.06804 ریال1:44:11
0.06797 ریال1:42:11
0.06784 ریال1:40:15
0.06804 ریال1:34:12
0.06775 ریال1:32:12
0.06768 ریال1:30:20
0.06769 ریال1:28:11
0.06754 ریال1:26:11
0.06748 ریال1:24:11
0.06745 ریال1:22:10
0.06748 ریال1:18:11
0.06769 ریال1:16:10
0.06743 ریال1:14:12
0.06751 ریال1:12:12
0.06745 ریال1:10:14
0.06749 ریال1:08:11
0.06738 ریال1:00:24
0.06731 ریال0:58:10
0.06735 ریال0:56:12
0.06732 ریال0:52:10
0.06736 ریال0:50:16
0.06737 ریال0:48:10
0.06749 ریال0:46:10
0.06738 ریال0:44:10
0.06749 ریال0:42:10
0.06767 ریال0:40:12
0.0676 ریال0:38:09
0.06767 ریال0:36:11
0.06734 ریال0:30:12
0.06749 ریال0:28:11
0.06739 ریال0:26:10
0.06725 ریال0:24:11
0.06722 ریال0:22:11
0.06728 ریال0:20:13
0.06738 ریال0:18:10
0.06743 ریال0:16:10
0.06739 ریال0:14:11
0.06762 ریال0:12:10
0.06738 ریال0:10:18
0.06762 ریال0:08:11
0.06763 ریال0:06:14
0.06769 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات