شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.06012
  • بالاترین قیمت روز:0.06389
  • پایین ترین قیمت روز:0.05938
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06038
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.06016
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06012 ریال12:18:26
0.05964 ریال12:16:24
0.05978 ریال12:14:24
0.06012 ریال12:12:24
0.06013 ریال12:08:22
0.05988 ریال12:06:36
0.05998 ریال12:04:28
0.05988 ریال12:02:40
0.05997 ریال11:58:21
0.05999 ریال11:56:25
0.05975 ریال11:54:25
0.05999 ریال11:52:23
0.05986 ریال11:50:37
0.06002 ریال11:48:28
0.05974 ریال11:46:23
0.05982 ریال11:44:22
0.05974 ریال11:42:27
0.05982 ریال11:40:30
0.05974 ریال11:38:22
0.06002 ریال11:36:23
0.06018 ریال11:34:29
0.06019 ریال11:32:39
0.06018 ریال11:30:44
0.06011 ریال11:28:24
0.06012 ریال11:24:20
0.06013 ریال11:22:21
0.06021 ریال11:20:32
0.0603 ریال11:18:21
0.06028 ریال11:14:26
0.06007 ریال11:12:23
0.06001 ریال11:10:28
0.05987 ریال11:08:26
0.05991 ریال11:06:27
0.05995 ریال11:04:28
0.06004 ریال11:02:38
0.06021 ریال10:58:19
0.05995 ریال10:54:18
0.05987 ریال10:52:21
0.06017 ریال10:50:31
0.06012 ریال10:48:18
0.06007 ریال10:46:48
0.05997 ریال10:44:47
0.06007 ریال10:42:54
0.05994 ریال10:41:18
0.0599 ریال10:38:52
0.05981 ریال10:33:21
0.0601 ریال10:28:59
0.06008 ریال10:26:55
0.05998 ریال10:24:54
0.06008 ریال10:18:57
0.05982 ریال10:15:00
0.0599 ریال10:11:14
0.05975 ریال10:08:55
0.05962 ریال10:04:56
0.05974 ریال10:03:26
0.05966 ریال10:02:45
0.05966 ریال10:01:58
0.05949 ریال9:58:54
0.05969 ریال9:56:53
0.05962 ریال9:54:48
0.05974 ریال9:52:50
0.05952 ریال9:51:11
0.05959 ریال9:48:51
0.05952 ریال9:46:48
0.05959 ریال9:44:41
0.05967 ریال9:42:47
0.05989 ریال9:40:54
0.05986 ریال9:38:37
0.05994 ریال9:36:39
0.05964 ریال9:34:28
0.05943 ریال9:32:40
0.05961 ریال9:26:32
0.0596 ریال9:22:26
0.05948 ریال9:20:33
0.05949 ریال9:18:21
0.05957 ریال9:16:22
0.05945 ریال9:12:21
0.05938 ریال9:10:28
0.05962 ریال9:08:21
0.05998 ریال9:06:20
0.05999 ریال9:04:21
0.05991 ریال9:02:24
0.06008 ریال9:00:44
0.05991 ریال8:58:18
0.06015 ریال8:56:20
0.06016 ریال8:54:17
0.05967 ریال8:52:19
0.06011 ریال8:50:27
0.06025 ریال8:48:16
0.06024 ریال8:46:16
0.0604 ریال8:44:16
0.06041 ریال8:42:19
0.06032 ریال8:40:22
0.0604 ریال8:38:17
0.06033 ریال8:36:19
0.06032 ریال8:34:15
0.06044 ریال8:32:18
0.06035 ریال8:30:25
0.06087 ریال8:28:18
0.06035 ریال8:26:15
0.0608 ریال8:22:16
0.06081 ریال8:20:20
0.06075 ریال8:18:15
0.06138 ریال8:16:16
0.06127 ریال8:14:16
0.06138 ریال8:12:15
0.06149 ریال8:10:19
0.06152 ریال8:04:15
0.06168 ریال8:02:20
0.06175 ریال7:58:13
0.06173 ریال7:54:12
0.06171 ریال7:52:12
0.06177 ریال7:50:18
0.06171 ریال7:48:12
0.06199 ریال7:46:13
0.06187 ریال7:44:11
0.06181 ریال7:42:13
0.06187 ریال7:40:13
0.06181 ریال7:38:11
0.06183 ریال7:36:12
0.06178 ریال7:34:11
0.06165 ریال7:32:14
0.06199 ریال7:30:18
0.06193 ریال7:28:12
0.06192 ریال7:26:11
0.06193 ریال7:24:12
0.06152 ریال7:22:11
0.06148 ریال7:20:13
0.06151 ریال7:18:11
0.06163 ریال7:16:11
0.0615 ریال7:14:12
0.06135 ریال7:12:11
0.06134 ریال7:10:13
0.06139 ریال7:06:12
0.06162 ریال7:02:14
0.06156 ریال6:56:13
0.06145 ریال6:52:12
0.06157 ریال6:50:19
0.06148 ریال6:48:12
0.06141 ریال6:42:13
0.06152 ریال6:40:15
0.06135 ریال6:38:11
0.06156 ریال6:36:12
0.06138 ریال6:34:11
0.06151 ریال6:32:12
0.06155 ریال6:30:16
0.06157 ریال6:28:11
0.06159 ریال6:26:12
0.06157 ریال6:24:12
0.06176 ریال6:22:11
0.0613 ریال6:16:16
0.06152 ریال6:14:13
0.06161 ریال6:12:12
0.06203 ریال6:10:14
0.06161 ریال6:08:13
0.06179 ریال6:06:11
0.06178 ریال6:04:12
0.06184 ریال6:02:16
0.0618 ریال6:00:27
0.06186 ریال5:58:13
0.06203 ریال5:54:12
0.06263 ریال5:50:19
0.0625 ریال5:48:12
0.06245 ریال5:46:11
0.06248 ریال5:44:13
0.06225 ریال5:42:13
0.06206 ریال5:40:14
0.06225 ریال5:38:12
0.06211 ریال5:34:11
0.06221 ریال5:32:13
0.06236 ریال5:30:17
0.06217 ریال5:28:13
0.06236 ریال5:26:11
0.06276 ریال5:24:11
0.06288 ریال5:22:12
0.06289 ریال5:20:16
0.0628 ریال5:18:12
0.06387 ریال5:14:12
0.06385 ریال5:10:13
0.06381 ریال5:08:11
0.06386 ریال5:06:11
0.06369 ریال5:04:11
0.06335 ریال5:02:11
0.06349 ریال5:00:20
0.06335 ریال4:58:10
0.06303 ریال4:56:11
0.06304 ریال4:54:10
0.063 ریال4:52:10
0.06292 ریال4:50:15
0.063 ریال4:48:12
0.06296 ریال4:46:10
0.06289 ریال4:44:11
0.06296 ریال4:42:11
0.06297 ریال4:36:11
0.06304 ریال4:34:11
0.06291 ریال4:32:10
0.06288 ریال4:28:11
0.06309 ریال4:22:11
0.06327 ریال4:20:13
0.0634 ریال4:18:10
0.06335 ریال4:16:11
0.06366 ریال4:14:11
0.06372 ریال4:10:12
0.06389 ریال4:08:12
0.06349 ریال4:06:11
0.0635 ریال4:04:11
0.06329 ریال4:02:11
0.06303 ریال4:00:20
0.06321 ریال3:58:10
0.06339 ریال3:56:11
0.06289 ریال3:54:10
0.06216 ریال3:52:11
0.06252 ریال3:50:16
0.06251 ریال3:48:09
0.06213 ریال3:46:11
0.06216 ریال3:44:10
0.06182 ریال3:42:11
0.06176 ریال3:36:12
0.06161 ریال3:34:12
0.06151 ریال3:32:10
0.06161 ریال3:30:16
0.06092 ریال3:28:11
0.06084 ریال3:26:11
0.06091 ریال3:24:11
0.06092 ریال3:22:11
0.06087 ریال3:20:13
0.06096 ریال3:18:11
0.061 ریال3:16:10
0.06092 ریال3:14:10
0.06094 ریال3:12:11
0.06092 ریال3:10:13
0.06099 ریال3:08:11
0.06092 ریال3:06:11
0.0609 ریال3:04:10
0.06093 ریال3:02:12
0.0609 ریال3:00:23
0.061 ریال2:58:11
0.06119 ریال2:54:10
0.0612 ریال2:52:10
0.06123 ریال2:50:15
0.06087 ریال2:48:11
0.06102 ریال2:46:10
0.0609 ریال2:44:11
0.06076 ریال2:42:11
0.06078 ریال2:38:11
0.06088 ریال2:36:11
0.06072 ریال2:34:10
0.06076 ریال2:32:12
0.06072 ریال2:30:16
0.06067 ریال2:28:11
0.06066 ریال2:26:11
0.06047 ریال2:24:12
0.06052 ریال2:22:11
0.06047 ریال2:20:14
0.06037 ریال2:18:11
0.06038 ریال2:16:13
0.06037 ریال2:14:11
0.06045 ریال2:12:11
0.06051 ریال2:10:12
0.06049 ریال2:08:11
0.06027 ریال2:06:12
0.0604 ریال2:04:11
0.06031 ریال2:02:17
0.06049 ریال1:58:10
0.0603 ریال1:54:11
0.06042 ریال1:50:16
0.06026 ریال1:48:11
0.06032 ریال1:44:11
0.06025 ریال1:42:11
0.06039 ریال1:40:15
0.06036 ریال1:34:11
0.06011 ریال1:32:12
0.0601 ریال1:30:20
0.06052 ریال1:28:11
0.06035 ریال1:26:11
0.06049 ریال1:24:11
0.06029 ریال1:22:10
0.06042 ریال1:20:15
0.06041 ریال1:18:11
0.06018 ریال1:16:10
0.06039 ریال1:14:12
0.06016 ریال1:12:12
0.06031 ریال1:10:14
0.06021 ریال1:08:11
0.06036 ریال0:56:12
0.06037 ریال0:54:11
0.06026 ریال0:52:10
0.0604 ریال0:50:16
0.06031 ریال0:48:10
0.06006 ریال0:46:10
0.06017 ریال0:44:10
0.06006 ریال0:42:10
0.06025 ریال0:36:11
0.06018 ریال0:30:12
0.06035 ریال0:26:10
0.06028 ریال0:24:11
0.06031 ریال0:22:11
0.06015 ریال0:20:13
0.06034 ریال0:18:10
0.06038 ریال0:16:10
0.06024 ریال0:14:11
0.06044 ریال0:12:10
0.06037 ریال0:10:18
0.06044 ریال0:08:11
0.06036 ریال0:06:14
0.06038 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات