شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.06682
  • بالاترین قیمت روز:0.06729
  • پایین ترین قیمت روز:0.06611
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06639
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.06637
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06682 ریال13:00:21
0.06674 ریال12:58:12
0.06683 ریال12:56:14
0.06669 ریال12:51:15
0.06662 ریال12:50:16
0.06659 ریال12:49:13
0.06669 ریال12:48:14
0.06659 ریال12:47:13
0.0667 ریال12:44:14
0.06689 ریال12:40:18
0.06691 ریال12:38:14
0.06657 ریال12:14:13
0.06649 ریال12:13:16
0.06648 ریال12:11:16
0.06649 ریال12:10:17
0.06657 ریال12:09:15
0.06648 ریال12:07:18
0.0665 ریال12:06:18
0.06648 ریال12:05:18
0.06647 ریال12:03:18
0.0664 ریال11:51:19
0.06639 ریال11:45:18
0.06636 ریال11:43:15
0.06639 ریال11:40:18
0.06636 ریال11:39:15
0.06658 ریال11:35:17
0.06646 ریال11:31:19
0.06655 ریال11:26:14
0.06636 ریال11:22:13
0.06628 ریال11:19:13
0.06629 ریال11:18:14
0.0662 ریال11:16:15
0.06629 ریال11:13:13
0.06657 ریال7:50:12
0.06656 ریال7:42:32
0.0665 ریال7:41:13
0.06649 ریال7:40:13
0.0665 ریال7:37:11
0.06649 ریال7:36:12
0.0665 ریال7:29:11
0.06649 ریال7:28:12
0.06642 ریال7:27:11
0.06632 ریال7:13:12
0.0665 ریال7:03:12
0.06653 ریال7:02:12
0.0665 ریال6:58:11
0.06651 ریال6:55:11
0.0666 ریال6:47:10
0.0667 ریال6:45:11
0.06682 ریال6:19:11
0.06729 ریال6:04:13
0.0668 ریال5:37:11
0.06717 ریال5:20:11
0.06696 ریال5:04:11
0.06695 ریال5:02:10
0.06687 ریال4:53:10
0.0666 ریال4:46:10
0.06662 ریال4:45:10
0.0671 ریال4:18:10
0.06718 ریال4:12:10
0.06729 ریال4:10:11
0.06693 ریال4:06:10
0.0666 ریال4:03:10
0.06679 ریال4:01:11
0.0666 ریال3:58:09
0.06657 ریال3:56:10
0.06666 ریال3:55:10
0.06677 ریال3:50:10
0.06658 ریال3:49:09
0.06641 ریال3:47:09
0.06658 ریال3:46:09
0.06641 ریال3:45:10
0.06658 ریال3:44:09
0.06641 ریال3:42:10
0.06629 ریال3:39:10
0.06655 ریال3:35:11
0.06657 ریال3:34:10
0.06664 ریال3:33:11
0.06657 ریال3:32:10
0.06629 ریال3:29:10
0.06656 ریال3:27:09
0.06639 ریال3:25:09
0.06629 ریال3:18:10
0.06612 ریال3:17:09
0.06629 ریال3:14:10
0.0662 ریال3:11:10
0.06628 ریال3:09:09
0.0662 ریال3:07:09
0.06619 ریال3:03:09
0.06611 ریال3:01:11
0.0662 ریال2:58:08
0.06627 ریال2:56:09
0.06633 ریال2:46:09
0.06631 ریال2:45:09
0.06658 ریال1:16:08
0.06639 ریال0:48:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی