شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

3DCoin

  • نرخ فعلی:0.00190058
  • بالاترین قیمت روز:0.00191573
  • پایین ترین قیمت روز:0.0016866
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0016866
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0016955
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک 3DCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک 3DCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00190058 ریال20:52:12
0.00190091 ریال20:46:13
0.00190256 ریال20:36:12
0.00190387 ریال20:22:12
0.0019031 ریال20:20:14
0.00190308 ریال20:18:11
0.0019031 ریال20:14:11
0.00190257 ریال20:12:12
0.0019031 ریال20:08:12
0.00190257 ریال20:04:13
0.00190216 ریال19:58:11
0.00190056 ریال19:50:14
0.00189925 ریال19:46:11
0.00190086 ریال19:36:12
0.00189975 ریال19:34:12
0.00190065 ریال19:32:12
0.00189975 ریال19:28:12
0.00190051 ریال19:22:12
0.0019018 ریال19:20:13
0.00190051 ریال19:18:12
0.0019018 ریال19:12:11
0.00190109 ریال19:04:14
0.00190174 ریال19:00:20
0.00190341 ریال18:58:11
0.00190174 ریال18:56:11
0.00190341 ریال18:48:12
0.00190344 ریال17:34:12
0.00190326 ریال17:30:16
0.00190268 ریال17:22:11
0.00189928 ریال17:16:12
0.00190162 ریال17:12:10
0.00189928 ریال17:10:14
0.00190162 ریال17:06:13
0.00190226 ریال17:02:14
0.00190069 ریال16:52:11
0.00189856 ریال16:46:12
0.00190102 ریال16:08:12
0.00189472 ریال15:38:11
0.00189543 ریال15:34:13
0.00189982 ریال15:20:13
0.00190104 ریال15:14:11
0.00189969 ریال15:08:11
0.00189893 ریال15:06:12
0.00189969 ریال15:04:12
0.00189893 ریال15:00:22
0.00169787 ریال14:50:12
0.00169562 ریال14:46:11
0.00170068 ریال14:16:13
0.00170136 ریال14:02:14
0.00169681 ریال13:34:13
0.00170028 ریال13:26:12
0.00176601 ریال13:20:13
0.00176639 ریال13:08:12
0.00176244 ریال12:58:12
0.00176357 ریال12:12:11
0.0017655 ریال12:03:13
0.00169658 ریال12:01:03
0.00169258 ریال11:51:15
0.00169389 ریال11:48:11
0.00169526 ریال11:45:14
0.00169389 ریال11:42:14
0.00169526 ریال11:36:13
0.00169328 ریال11:24:11
0.00169562 ریال11:21:13
0.00169749 ریال11:12:14
0.00169702 ریال11:06:11
0.00169693 ریال10:57:11
0.00169664 ریال10:51:14
0.00169619 ریال10:42:11
0.0016987 ریال10:36:12
0.00170666 ریال10:27:11
0.00170554 ریال10:24:11
0.00170307 ریال10:09:11
0.00170029 ریال9:57:13
0.00169412 ریال9:51:11
0.00169538 ریال9:42:11
0.00169917 ریال9:39:12
0.00169802 ریال9:36:11
0.00169917 ریال9:33:12
0.00169653 ریال9:30:17
0.00169802 ریال9:27:12
0.00190013 ریال9:18:10
0.0018971 ریال9:12:11
0.00189744 ریال9:03:12
0.00190142 ریال9:00:18
0.00190223 ریال8:51:11
0.00190201 ریال8:42:10
0.00190635 ریال8:39:10
0.00190691 ریال8:36:11
0.00190557 ریال8:24:10
0.00190703 ریال8:18:11
0.0019081 ریال8:12:11
0.00191126 ریال8:06:13
0.00191083 ریال7:57:10
0.00191334 ریال7:51:11
0.00191446 ریال7:45:11
0.00191518 ریال7:40:18
0.00191518 ریال7:40:17
0.00191573 ریال7:30:13
0.00191366 ریال7:18:11
0.00191159 ریال7:06:12
0.00191073 ریال7:00:24
0.00191197 ریال6:48:11
0.00171394 ریال6:36:11
0.00171198 ریال6:33:11
0.00171246 ریال6:24:11
0.00171437 ریال6:18:11
0.0017138 ریال6:15:12
0.0017142 ریال6:06:13
0.00171402 ریال5:57:11
0.00171415 ریال5:48:11
0.00171574 ریال5:45:11
0.00171418 ریال5:39:10
0.00171534 ریال5:30:13
0.00171766 ریال5:24:11
0.00171731 ریال5:21:13
0.00172008 ریال4:45:11
0.00171706 ریال4:36:11
0.00171632 ریال4:33:11
0.00171227 ریال4:21:12
0.00171173 ریال4:18:10
0.0017099 ریال4:15:11
0.00171173 ریال4:12:10
0.00171312 ریال4:06:12
0.00171652 ریال4:00:21
0.00171356 ریال3:57:10
0.00171652 ریال3:54:10
0.00171457 ریال3:42:11
0.00171549 ریال3:39:10
0.001716 ریال3:36:11
0.0018546 ریال3:24:10
0.00185561 ریال3:18:11
0.00185097 ریال3:09:11
0.00184585 ریال3:06:11
0.00185223 ریال2:42:11
0.00185366 ریال2:36:13
0.00185276 ریال2:33:11
0.00185561 ریال2:30:14
0.00185083 ریال2:27:09
0.00185561 ریال2:24:10
0.00185083 ریال2:18:11
0.00185751 ریال2:12:10
0.00185465 ریال2:03:11
0.00185188 ریال1:57:11
0.00171853 ریال1:54:10
0.00185612 ریال1:51:11
0.00171853 ریال1:45:11
0.00171175 ریال1:39:11
0.00171024 ریال1:30:15
0.00170831 ریال1:19:11
0.00171189 ریال1:12:11
0.00169491 ریال1:06:11
0.00169367 ریال1:04:11
0.00169254 ریال0:42:10
0.00168929 ریال0:36:10
0.00168955 ریال0:30:12
0.00169101 ریال0:21:11
0.0016906 ریال0:18:10
0.00169101 ریال0:15:10
0.0016906 ریال0:12:11
0.0016866 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی