شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

COP/ARS Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 65.013 65 65.039 65.039 (0.06%) 0.039 ۰۱:۳۶:۰۴
پزوی کلمبیا / دلار 0 0.0003 0.0003 0.0003 (0%) 0 ۱۸ فروردین
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.6995 17.6995 17.7071 17.7066 (0.06%) 0.0106 ۰۹:۰۰:۳۰
AUD/ARS 39.5395 39.5395 40.1551 40.1551 (1.44%) 0.5701 ۱۱:۴۹:۴۰
BRL/ARS 12.26 12.2507 12.3274 12.3042 (0.18%) 0.0222 ۰۱:۴۲:۱۴
CAD/ARS 46.0731 46.0258 46.3736 46.3736 (0.69%) 0.3168 ۱۱:۴۹:۳۹
CHF/ARS 66.435 66.4341 66.7889 66.7889 (0.51%) 0.3403 ۱۱:۴۹:۳۷
یورو / 70.135 70.122 70.6063 70.6063 (0.6%) 0.4193 ۱۱:۴۹:۳۹
GBP/ARS 79.625 79.3216 80.0825 80.0825 (0.13%) 0.1065 ۱۱:۴۹:۳۹
HKD/ARS 8.3854 8.3854 8.3909 8.3894 (0.04%) 0.0036 ۱۱:۴۹:۴۰
JPY/ARS 0.5958 0.5953 0.598 0.5975 (0.25%) 0.0015 ۱۱:۴۹:۴۰
SGD/ARS 45.3562 45.3562 45.5774 45.5774 (0.4%) 0.18 ۱۱:۴۹:۳۷
CNY/ARS 9.1661 9.1661 9.2088 9.2088 (0.49%) 0.0445 ۱۱:۴۹:۴۰
DKK/ARS 9.3929 9.3922 9.4587 9.4587 (0.64%) 0.0605 ۱۱:۴۹:۴۰
MXN/ARS 2.6161 2.6161 2.6618 2.6618 (1.61%) 0.0423 ۱۱:۴۹:۴۰
NOK/ARS 6.2329 6.2181 6.3221 6.3221 (1.38%) 0.0863 ۱۱:۴۹:۴۰
NZD/ARS 38.5515 38.5226 39.0364 39.0364 (1.22%) 0.4719 ۱۱:۴۹:۴۰
PLN/ARS 15.3713 15.3701 15.5795 15.5795 (1.27%) 0.1949 ۱۱:۴۹:۴۰
RUB/ARS 0.8531 0.8531 0.8623 0.8623 (1%) 0.0085 ۱۱:۴۹:۴۰
SAR/ARS 17.2884 17.2884 17.2976 17.2976 (0.07%) 0.0127 ۱۱:۰۱:۱۱
SEK/ARS 6.4142 6.4142 6.4838 6.4838 (1.05%) 0.0672 ۱۱:۴۹:۴۰
THB/ARS 1.9805 1.9778 1.9862 1.9862 (0.2%) 0.0039 ۱۱:۴۹:۴۰
TRY/ARS 9.5766 9.5711 9.6748 9.6748 (1.02%) 0.0975 ۱۱:۴۹:۴۰
TWD/ARS 2.1512 2.1511 2.1589 2.158 (0.31%) 0.0066 ۱۱:۴۹:۴۰
VEF/ARS 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 (14.29%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۳
ZAR/ARS 3.4786 3.4752 3.5298 3.5298 (1.13%) 0.0396 ۱۱:۴۹:۳۷
CLP/ARS 0.0763 0.0763 0.0765 0.0765 (0.39%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
PYG/ARS 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۱۸ فروردین
UYU/ARS 1.4568 1.4568 1.4571 1.4571 (0.05%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
COP/ARS 0 0.0162 0.0164 0.0163 (0%) 0 ۱۸ فروردین
PEN/ARS 19.1509 19.1509 19.1627 19.1627 (0.06%) 0.0115 ۰۱:۴۲:۱۴
BOB/ARS 9.429 9.429 9.4328 9.4328 (0.06%) 0.0057 ۰۱:۴۲:۱۵
COP/BOB 0 0.0018 0.0018 0.0018 (0%) 0 ۱۸ فروردین
COP/BRL 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 (8.33%) 0.0001 ۲۰:۴۹:۱۸
COP/CLP 0.2141 0.2136 0.2141 0.2139 (0.33%) 0.0007 ۰۳:۲۸:۱۳
COP/PYG 1.6379 1.6379 1.6385 1.6385 (0.29%) 0.0047 ۰۱:۴۲:۱۶
COP/UYU 0 0.0111 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۱۸ فروردین
COP/PEN 0 0.0008 0.0009 0.0009 (0%) 0 ۱۴ فروردین
COP/MXN 0.0064 0.0061 0.0064 0.0061 (1.64%) 0.0001 ۱۱:۴۹:۳۹
COP/VEF 23.0655 23.0655 23.0676 23.0676 (5.98%) 1.3017 ۰۱:۴۲:۱۶
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 932.5 932.5 991.96 991.96 (6.16%) 57.59 ۱۰:۵۶:۱۷
XAU/ARS 105087.8 105087.8 107814.3 107814.3 (2.63%) 2764.1 ۱۱:۱۴:۱۴
COP/CAD 0 0.0004 0.0004 0.0004 (0%) 0 ۱۷ فروردین
COP/DKK 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۲۳ اسفند
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
COP/ZAR 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 (4.44%) 0.0002 ۰۹:۱۴:۱۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی