iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گندم

  • نرخ فعلی:561.88
  • بالاترین قیمت روز:567.38
  • پایین ترین قیمت روز:561.62
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:565.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۴:۵۸
  • نرخ روز گذشته:565.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.74

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
561.88 ریال14:24:58
562 ریال14:24:19
562.12 ریال14:22:20
561.88 ریال14:21:36
562.12 ریال14:20:33
562 ریال14:19:43
561.88 ریال14:19:00
561.75 ریال14:18:53
562.38 ریال14:18:36
562.25 ریال14:18:17
562.38 ریال14:17:20
562.25 ریال14:15:55
562.38 ریال14:14:38
562.12 ریال14:14:29
562 ریال14:12:30
562.12 ریال14:11:46
562.38 ریال14:10:53
562.12 ریال14:10:42
562.38 ریال14:10:28
562.25 ریال14:09:52
562.38 ریال14:09:00
562.25 ریال14:08:38
562.38 ریال14:07:37
562.25 ریال14:07:17
562.38 ریال14:06:00
562 ریال14:01:28
561.88 ریال13:59:17
561.62 ریال13:58:59
562 ریال13:58:36
561.88 ریال13:58:27
561.62 ریال13:57:38
561.75 ریال13:56:32
561.88 ریال13:54:29
562 ریال13:54:18
561.75 ریال13:51:24
561.88 ریال13:49:53
561.75 ریال13:48:24
561.62 ریال13:48:15
561.75 ریال13:47:59
561.88 ریال13:47:52
561.75 ریال13:47:17
561.88 ریال13:45:33
562.12 ریال13:42:30
562 ریال13:41:48
562.12 ریال13:39:32
562.25 ریال13:38:26
562.12 ریال13:38:16
563.25 ریال13:34:39
563.38 ریال13:34:23
562.88 ریال13:34:14
562.75 ریال13:32:25
562.88 ریال13:29:46
562.5 ریال13:27:14
562.75 ریال13:25:30
562.62 ریال13:25:15
562.75 ریال13:23:42
562.88 ریال13:22:39
563 ریال13:22:30
562.75 ریال13:21:31
562.88 ریال13:18:28
563 ریال13:18:17
562.88 ریال13:17:26
562.62 ریال13:16:58
562.88 ریال13:16:45
562.75 ریال13:16:36
562.62 ریال13:16:26
562.5 ریال13:15:45
562.62 ریال13:15:35
562.75 ریال13:13:55
562.62 ریال13:13:39
562.88 ریال13:11:38
563 ریال13:10:56
562.88 ریال13:10:35
563 ریال13:07:26
563.12 ریال13:05:58
563 ریال13:04:50
562.88 ریال13:04:33
562.62 ریال13:03:51
562.38 ریال13:03:00
562.62 ریال13:02:50
562.5 ریال13:02:26
562.75 ریال13:00:52
562.88 ریال13:00:32
562.75 ریال12:59:43
562.5 ریال12:58:17
562.38 ریال12:57:28
562.25 ریال12:56:27
562.12 ریال12:54:55
562 ریال12:54:22
562.12 ریال12:54:14
562.25 ریال12:53:41
562.38 ریال12:51:49
562.25 ریال12:51:35
562.38 ریال12:51:27
562.5 ریال12:50:40
562.38 ریال12:49:35
562.12 ریال12:48:48
562 ریال12:48:21
561.75 ریال12:47:15
561.88 ریال12:46:36
561.62 ریال12:44:12
561.88 ریال12:42:41
562.12 ریال12:41:27
562 ریال12:40:51
562.12 ریال12:38:21
562.38 ریال12:38:12
562.62 ریال12:34:24
562.75 ریال12:32:55
562.88 ریال12:32:36
562.75 ریال12:32:23
562.62 ریال12:27:11
562.88 ریال12:23:47
562.62 ریال12:23:13
563.38 ریال12:21:54
564 ریال12:21:35
563.75 ریال12:20:47
564 ریال12:20:16
563.88 ریال12:13:27
563.62 ریال12:09:47
563.38 ریال12:08:27
563.12 ریال12:03:40
563.38 ریال12:03:19
563.25 ریال12:01:27
563.38 ریال11:58:53
563.25 ریال11:58:41
563.12 ریال11:53:21
563.38 ریال11:51:33
563.62 ریال11:48:22
563.88 ریال11:47:29
564.5 ریال11:46:28
564.62 ریال11:42:32
564.5 ریال11:38:38
564.75 ریال11:38:27
564.62 ریال11:35:24
564.38 ریال11:34:11
564.5 ریال11:31:23
564.88 ریال11:29:25
564.75 ریال11:29:19
564.88 ریال11:29:11
564.75 ریال11:28:55
564.88 ریال11:28:25
564.62 ریال11:21:35
564.75 ریال11:20:47
564.62 ریال11:19:44
564.88 ریال11:18:11
564.62 ریال11:17:48
564.88 ریال11:13:48
564.62 ریال11:13:14
564.38 ریال11:05:46
564.25 ریال11:05:31
563.88 ریال11:02:20
564 ریال10:59:59
563.62 ریال10:57:39
563.75 ریال10:55:15
563.62 ریال10:54:32
563.88 ریال10:53:08
564 ریال10:52:24
563.88 ریال10:51:25
564 ریال10:51:15
563.75 ریال10:50:38
563.62 ریال10:48:24
563.75 ریال10:46:16
563.88 ریال10:38:18
564 ریال10:38:07
563.88 ریال10:37:49
564.12 ریال10:37:18
564 ریال10:36:15
564.12 ریال10:35:31
564 ریال10:34:49
564.12 ریال10:33:08
563.75 ریال10:31:51
563.88 ریال10:31:33
564 ریال10:28:55
564.12 ریال10:28:07
564 ریال10:26:08
564.12 ریال10:25:32
564 ریال10:25:08
564.12 ریال10:24:12
564 ریال10:21:45
564.12 ریال10:18:31
564 ریال10:18:19
564.12 ریال10:15:39
564 ریال10:14:20
563.62 ریال10:12:32
563.75 ریال10:07:26
563.62 ریال10:06:37
563.75 ریال10:06:12
563.88 ریال10:04:26
563.62 ریال9:57:13
563.75 ریال9:55:20
563.62 ریال9:54:38
563.88 ریال9:50:15
564 ریال9:50:08
563.88 ریال9:46:59
564 ریال9:46:42
563.88 ریال9:46:10
563.75 ریال9:42:39
563.62 ریال9:42:33
563.88 ریال9:39:50
564 ریال9:37:40
564.12 ریال9:36:58
564.25 ریال9:36:09
564.38 ریال9:35:49
564.12 ریال9:34:09
564.25 ریال9:33:45
564.12 ریال9:33:37
564.38 ریال9:33:25
564.25 ریال9:33:20
564.12 ریال9:32:52
563.88 ریال9:32:48
563.75 ریال9:30:44
563.88 ریال9:29:49
564.12 ریال9:29:32
564 ریال9:29:17
564.12 ریال9:29:08
564 ریال9:28:45
564.12 ریال9:28:38
564 ریال9:28:17
564.25 ریال9:28:12
564 ریال9:27:23
563.88 ریال9:26:07
564 ریال9:22:42
564.25 ریال9:19:35
564.12 ریال9:18:08
564.25 ریال9:17:17
564 ریال9:11:25
563.88 ریال9:08:44
564 ریال9:02:16
563.88 ریال9:01:43
564.12 ریال9:01:31
563.88 ریال9:00:54
564.38 ریال9:00:35
563.62 ریال8:59:07
563.5 ریال8:55:27
563.62 ریال8:52:08
563.5 ریال8:49:37
563.38 ریال8:47:25
563.62 ریال8:41:48
563.5 ریال8:38:19
563.62 ریال8:36:41
563.38 ریال8:35:49
563.75 ریال8:35:41
564.12 ریال8:30:15
564.38 ریال8:29:16
564.25 ریال8:28:55
564.12 ریال8:23:13
564.5 ریال8:20:59
564.25 ریال8:16:15
564.38 ریال8:15:29
564.5 ریال8:09:13
564.38 ریال8:05:35
564.5 ریال8:02:53
564.38 ریال8:01:24
564.25 ریال8:01:15
564.38 ریال8:00:33
564.12 ریال7:58:07
564.38 ریال7:57:45
564.62 ریال7:57:16
564.5 ریال7:56:14
564.38 ریال7:55:38
564.12 ریال7:55:19
564.25 ریال7:54:08
564.12 ریال7:53:28
564.38 ریال7:46:49
564.62 ریال7:44:43
564.38 ریال7:43:25
564.25 ریال7:40:49
564.38 ریال7:40:45
564.12 ریال7:39:31
564.38 ریال7:38:57
564.25 ریال7:38:45
564.38 ریال7:38:29
564.25 ریال7:38:26
564.62 ریال7:37:07
564.75 ریال7:36:50
564.62 ریال7:36:09
564.75 ریال7:35:51
564.5 ریال7:35:18
564.62 ریال7:33:36
564.75 ریال7:33:28
564.62 ریال7:32:56
564.75 ریال7:32:41
564.88 ریال7:32:37
564.62 ریال7:32:23
564.88 ریال7:28:41
564.75 ریال7:27:14
564.88 ریال7:26:08
565 ریال7:25:08
565.12 ریال7:19:38
565.38 ریال7:18:27
565.25 ریال7:18:11
565.12 ریال7:11:08
565.25 ریال7:10:40
565.12 ریال7:07:49
564.88 ریال7:06:07
565.12 ریال7:05:39
564.88 ریال7:03:51
565.12 ریال7:01:13
565.25 ریال7:00:11
565.38 ریال6:59:17
565.12 ریال6:57:26
565.38 ریال6:56:08
565.62 ریال6:46:12
565.5 ریال6:44:55
565.38 ریال6:44:39
565.5 ریال6:44:36
565.62 ریال6:44:18
565.38 ریال6:43:28
565.5 ریال6:43:21
565.62 ریال6:42:10
565.38 ریال6:41:22
565.62 ریال6:39:13
565.75 ریال6:38:33
565.62 ریال6:38:04
565.75 ریال6:37:24
565.62 ریال6:34:29
565.75 ریال6:34:19
565.38 ریال6:32:26
565.62 ریال6:32:18
565.5 ریال6:32:13
565.38 ریال6:30:43
565.12 ریال6:30:13
564.88 ریال6:24:49
565.12 ریال6:21:15
565.25 ریال6:21:09
565.12 ریال6:19:32
565 ریال6:17:17
564.88 ریال6:16:46
565 ریال6:16:43
565.12 ریال6:11:39
564.88 ریال6:11:26
565.12 ریال6:10:39
565.25 ریال6:09:37
565.5 ریال6:06:12
565.38 ریال6:05:31
565.62 ریال6:05:13
565.5 ریال6:05:08
565.38 ریال6:04:41
565.25 ریال6:04:34
565.12 ریال6:04:22
565 ریال6:02:44
564.88 ریال6:02:18
565 ریال6:01:11
565.12 ریال5:58:45
565.25 ریال5:58:07
565.38 ریال5:57:48
565.5 ریال5:56:12
565.62 ریال5:56:08
565.88 ریال5:50:45
565.62 ریال5:38:26
565.38 ریال5:34:56
565.25 ریال5:32:40
565.12 ریال5:32:29
565.25 ریال5:32:22
565.38 ریال5:32:17
565.25 ریال5:31:44
565.38 ریال5:30:21
565.25 ریال5:29:05
565.38 ریال5:28:17
565.12 ریال5:28:06
565.25 ریال5:26:06
565 ریال5:25:31
565.62 ریال5:24:06
565.5 ریال5:22:37
565.38 ریال5:20:11
565.25 ریال5:18:09
565.12 ریال5:18:06
565.88 ریال5:13:16
565.62 ریال5:11:33
565.5 ریال5:08:21
566.12 ریال5:06:44
566.38 ریال5:06:28
566.25 ریال5:06:08
566.12 ریال5:05:24
565.88 ریال4:58:16
565.75 ریال4:58:13
565.88 ریال4:58:06
565.75 ریال4:57:10
565.88 ریال4:56:29
565.75 ریال4:55:40
565.88 ریال4:55:26
565.75 ریال4:55:16
565.62 ریال4:54:18
565.38 ریال4:54:13
565.25 ریال4:52:45
565.38 ریال4:52:08
565.62 ریال4:51:36
565.88 ریال4:51:32
565.75 ریال4:51:29
565.62 ریال4:51:13
565.75 ریال4:51:08
565.88 ریال4:50:57
565.38 ریال4:48:49
565.25 ریال4:47:24
564.88 ریال4:46:17
565.12 ریال4:45:13
565.38 ریال4:44:51
565.62 ریال4:44:14
565.75 ریال4:44:05
565.88 ریال4:43:43
565.75 ریال4:43:05
565.62 ریال4:42:55
565.75 ریال4:42:43
565.88 ریال4:42:32
566 ریال4:42:06
566.12 ریال4:41:12
566 ریال4:41:08
565.75 ریال4:40:53
566 ریال4:39:31
565.88 ریال4:37:39
565.75 ریال4:37:27
565.88 ریال4:37:20
566.12 ریال4:37:12
565.75 ریال4:37:08
565.62 ریال4:37:05
565.88 ریال4:36:57
565.75 ریال4:36:37
566 ریال4:36:31
565.88 ریال4:36:23
566.12 ریال4:36:21
566.38 ریال4:36:11
566.5 ریال4:36:07
565.88 ریال4:35:43
565.75 ریال4:35:36
565.62 ریال4:35:14
565.88 ریال4:35:10
565.62 ریال4:34:51
565.5 ریال4:34:46
565.62 ریال4:34:44
565.38 ریال4:34:31
565.25 ریال4:34:16
565.12 ریال4:33:32
565.38 ریال4:33:25
565.5 ریال4:33:22
565.62 ریال4:32:57
565.88 ریال4:32:47
566 ریال4:32:45
565.88 ریال4:32:39
566.12 ریال4:32:30
565.88 ریال4:32:23
566.12 ریال4:32:16
566.38 ریال4:32:07
566.75 ریال4:31:45
566.88 ریال4:31:42
566.62 ریال4:31:36
566.75 ریال4:31:29
567.12 ریال4:31:27
567.38 ریال4:31:19
567.12 ریال4:31:15
566.75 ریال4:31:11
566.38 ریال4:30:42
566.25 ریال4:30:32
566.12 ریال4:30:30
566 ریال4:30:27
565.62 ریال4:30:21
565.25 ریال4:30:17
565.38 ریال4:30:13
565.25 ریال4:30:08
565.5 ریال2:15:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات