شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.53%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی