iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سویا

  • نرخ فعلی:894.62
  • بالاترین قیمت روز:897.88
  • پایین ترین قیمت روز:894.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:897.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:897.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.76

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
894.62 ریال14:10:28
894.75 ریال14:09:52
894.62 ریال14:04:15
894.75 ریال14:03:58
894.62 ریال14:03:33
894.75 ریال14:02:27
894.88 ریال14:02:00
894.75 ریال14:00:56
894.88 ریال13:59:29
894.75 ریال13:58:59
894.88 ریال13:58:36
894.62 ریال13:55:19
894.75 ریال13:54:29
894.88 ریال13:54:18
894.38 ریال13:51:36
894.25 ریال13:50:57
894.38 ریال13:49:16
894.12 ریال13:48:32
894.38 ریال13:48:24
894.62 ریال13:47:44
894.88 ریال13:46:59
895.12 ریال13:38:16
895.38 ریال13:36:19
895.62 ریال13:29:23
895.38 ریال13:28:31
895.5 ریال13:27:24
895.38 ریال13:27:14
895.12 ریال13:26:34
894.88 ریال13:24:34
895 ریال13:24:25
895.12 ریال13:23:27
895 ریال13:21:50
895.12 ریال13:18:28
895 ریال13:18:17
894.88 ریال13:17:50
895 ریال13:17:26
894.88 ریال13:14:42
895 ریال13:14:35
894.88 ریال13:14:26
895 ریال13:13:00
895.12 ریال13:12:30
895 ریال13:11:56
895.12 ریال13:11:29
895 ریال13:07:26
895.12 ریال13:03:51
894.88 ریال13:02:26
895 ریال13:01:08
894.88 ریال13:00:52
895.12 ریال13:00:32
895 ریال12:59:43
895.12 ریال12:59:22
895 ریال12:58:17
894.88 ریال12:54:22
895.12 ریال12:53:28
895.25 ریال12:52:22
895.38 ریال12:46:36
895.12 ریال12:43:19
894.88 ریال12:35:44
895.12 ریال12:32:23
894.88 ریال12:25:23
894.62 ریال12:24:13
894.5 ریال12:23:47
894.38 ریال12:21:22
894.62 ریال12:19:43
894.75 ریال12:17:36
895.12 ریال12:15:59
895.25 ریال12:15:00
895.12 ریال12:14:22
895.25 ریال12:13:27
895.12 ریال12:12:34
895.25 ریال12:10:14
895.38 ریال12:09:37
895.25 ریال12:08:27
895.12 ریال12:07:44
895.25 ریال12:06:21
895.38 ریال12:05:50
895.12 ریال12:04:14
895.38 ریال11:56:52
895.25 ریال11:56:45
895.38 ریال11:51:33
895.5 ریال11:51:20
895.38 ریال11:50:18
895.62 ریال11:46:46
895.88 ریال11:45:55
896.12 ریال11:41:48
896.25 ریال11:41:41
896.38 ریال11:41:25
896.25 ریال11:41:14
896.12 ریال11:38:21
896.25 ریال11:37:50
896.12 ریال11:37:44
896.25 ریال11:37:21
896.12 ریال11:34:20
896.38 ریال11:34:11
896.12 ریال11:30:20
896.38 ریال11:18:24
896.62 ریال11:18:18
896.5 ریال11:14:47
896.62 ریال11:14:37
896.5 ریال11:12:53
896.38 ریال11:12:29
896.5 ریال11:11:15
896.62 ریال11:10:24
896.5 ریال11:09:45
896.38 ریال11:09:10
896.62 ریال11:08:39
896.38 ریال11:08:28
896.25 ریال11:08:23
896.12 ریال11:07:53
896.38 ریال11:07:32
896.12 ریال10:58:25
896 ریال10:57:39
896.12 ریال10:57:12
896.38 ریال10:55:54
896.62 ریال10:49:16
896.38 ریال10:47:27
896.25 ریال10:46:56
896.12 ریال10:46:23
896 ریال10:45:09
896.12 ریال10:41:49
896.38 ریال10:40:19
896.25 ریال10:40:11
896.38 ریال10:33:08
896.25 ریال10:32:48
896.12 ریال10:31:25
896.38 ریال10:30:51
896.12 ریال10:30:22
896.38 ریال10:25:32
896.12 ریال10:25:08
896.38 ریال10:24:51
896.12 ریال10:20:56
896 ریال10:20:35
895.88 ریال10:19:57
896 ریال10:19:13
896.12 ریال10:16:11
896.25 ریال10:15:45
896.12 ریال10:11:39
896 ریال10:11:27
895.88 ریال10:11:12
896 ریال10:10:58
896.12 ریال10:08:24
896 ریال10:06:12
895.88 ریال10:05:25
896.12 ریال10:05:11
895.88 ریال9:51:38
896.12 ریال9:47:30
896 ریال9:46:42
895.88 ریال9:44:08
896.12 ریال9:43:42
895.88 ریال9:43:23
896.12 ریال9:43:19
895.88 ریال9:43:14
896.12 ریال9:42:54
895.88 ریال9:42:43
896 ریال9:42:39
895.88 ریال9:42:16
896 ریال9:42:09
896.12 ریال9:41:44
896 ریال9:40:59
895.88 ریال9:40:43
896 ریال9:40:17
895.88 ریال9:39:08
896 ریال9:38:58
896.12 ریال9:38:51
895.88 ریال9:37:44
896 ریال9:37:40
896.12 ریال9:35:44
896 ریال9:35:32
896.12 ریال9:35:09
896 ریال9:34:41
895.88 ریال9:34:38
896 ریال9:34:15
896.12 ریال9:33:49
896 ریال9:33:20
895.88 ریال9:32:33
896 ریال9:32:09
896.12 ریال9:30:44
896.25 ریال9:30:25
896.38 ریال9:30:19
896.5 ریال9:29:08
896.25 ریال9:28:53
896.5 ریال9:27:23
896.38 ریال9:27:07
896.25 ریال9:25:27
896.38 ریال9:25:20
896.25 ریال9:25:16
896.12 ریال9:24:08
895.88 ریال9:22:15
895.75 ریال9:21:26
895.88 ریال9:20:17
896 ریال9:20:10
895.88 ریال9:19:35
896 ریال9:19:13
896.12 ریال9:18:52
896 ریال9:18:48
896.12 ریال9:18:18
896 ریال9:18:13
895.88 ریال9:17:17
895.62 ریال9:13:07
895.38 ریال9:12:34
895.5 ریال9:12:30
895.62 ریال9:09:38
895.38 ریال9:07:41
895.5 ریال9:07:37
895.38 ریال9:00:35
895 ریال8:54:18
895.12 ریال8:54:15
895 ریال8:54:07
894.88 ریال8:52:26
895.12 ریال8:50:52
895 ریال8:48:20
895.12 ریال8:47:38
895.25 ریال8:46:56
895.12 ریال8:45:27
895.25 ریال8:44:22
895.12 ریال8:44:11
895.25 ریال8:38:58
895.38 ریال8:38:19
895.12 ریال8:36:14
895 ریال8:34:47
894.88 ریال8:33:41
895.12 ریال8:28:52
894.88 ریال8:27:47
895.12 ریال8:24:07
895 ریال8:23:49
895.12 ریال8:23:13
894.88 ریال8:22:13
895.12 ریال8:21:44
895 ریال8:21:15
894.88 ریال8:12:12
894.62 ریال8:11:43
894.88 ریال7:56:09
894.62 ریال7:55:49
894.75 ریال7:55:45
894.62 ریال7:55:23
894.88 ریال7:55:19
895.12 ریال7:46:08
895.25 ریال7:45:09
895.12 ریال7:43:08
895.25 ریال7:41:24
895.12 ریال7:30:35
895.25 ریال7:30:14
895.38 ریال7:29:40
895.12 ریال7:29:31
895.25 ریال7:29:11
895.38 ریال7:28:22
895.12 ریال7:26:21
895.38 ریال7:26:08
895.25 ریال7:23:51
895.38 ریال7:22:49
895.25 ریال7:21:45
895.38 ریال7:20:34
895.25 ریال7:19:47
895.38 ریال7:11:18
895.5 ریال7:10:24
895.62 ریال7:07:49
895.38 ریال7:05:33
895.12 ریال7:03:51
895.62 ریال7:03:08
895.88 ریال7:01:13
896.12 ریال6:55:15
896.38 ریال6:46:12
896.12 ریال6:45:17
896.25 ریال6:44:36
896.38 ریال6:44:18
896.12 ریال6:43:21
896.38 ریال6:42:10
896.12 ریال6:41:38
896.25 ریال6:41:34
896.5 ریال6:41:13
896.38 ریال6:40:43
896.12 ریال6:40:27
896.38 ریال6:40:12
896.62 ریال6:38:33
896.5 ریال6:38:21
896.38 ریال6:38:08
896.5 ریال6:37:36
896.38 ریال6:36:22
896.75 ریال6:36:13
896.5 ریال6:35:44
896.62 ریال6:35:18
896.5 ریال6:35:12
896.38 ریال6:35:07
896.5 ریال6:34:57
896.38 ریال6:34:29
896.12 ریال6:32:26
896 ریال6:32:18
895.88 ریال6:31:52
896 ریال6:31:44
896.12 ریال6:30:56
896 ریال6:30:52
896.12 ریال6:30:13
895.88 ریال6:28:06
896.12 ریال6:27:33
896 ریال6:27:21
895.88 ریال6:27:13
896.5 ریال6:26:22
896.25 ریال6:26:07
896.38 ریال6:25:49
896.25 ریال6:24:49
896.38 ریال6:23:09
896.12 ریال6:20:39
896 ریال6:20:29
896.12 ریال6:19:32
895.88 ریال6:19:25
896.12 ریال6:07:17
896.38 ریال6:05:31
896.62 ریال6:04:13
896.38 ریال6:02:11
896.62 ریال6:01:20
896.5 ریال6:01:11
896.62 ریال5:56:30
896.5 ریال5:56:21
896.62 ریال5:53:30
896.88 ریال5:51:09
896.62 ریال5:50:07
896.88 ریال5:35:13
897.12 ریال5:34:18
897.25 ریال5:34:12
897.38 ریال5:33:50
897.25 ریال5:33:36
897.38 ریال5:32:37
897.12 ریال5:31:09
897.38 ریال5:30:56
897.12 ریال5:30:08
897 ریال5:29:27
897.12 ریال5:29:08
897 ریال5:29:05
897.12 ریال5:28:52
897 ریال5:28:39
897.12 ریال5:28:31
897 ریال5:28:17
896.88 ریال5:25:41
897.12 ریال5:20:11
897.38 ریال5:19:20
897.25 ریال5:19:05
897.12 ریال5:17:48
897.38 ریال5:17:06
897.62 ریال5:16:08
897.88 ریال5:11:37
897.62 ریال5:06:41
897.75 ریال5:06:28
897.62 ریال4:59:13
897.5 ریال4:58:10
897.62 ریال4:58:06
897.38 ریال4:57:28
897.12 ریال4:57:13
897.38 ریال4:56:32
897.62 ریال4:54:31
897.75 ریال4:54:21
897.62 ریال4:51:32
897.88 ریال4:51:29
897.62 ریال4:50:32
897.75 ریال4:50:29
897.88 ریال4:50:26
897.75 ریال4:50:08
897.5 ریال4:49:29
897.75 ریال4:49:05
897.62 ریال4:48:49
897.75 ریال4:48:44
897.62 ریال4:48:41
897.75 ریال4:48:29
897.62 ریال4:48:06
897.88 ریال4:47:37
897.75 ریال4:47:29
897.62 ریال4:46:10
897.38 ریال4:46:06
897.62 ریال4:45:48
897.5 ریال4:45:40
897.38 ریال4:45:27
897.5 ریال4:45:24
897.62 ریال4:45:21
897.5 ریال4:45:16
897.62 ریال4:45:06
897.5 ریال4:44:51
897.62 ریال4:44:35
897.5 ریال4:44:33
897.38 ریال4:44:05
897.25 ریال4:43:48
897.12 ریال4:43:25
897.25 ریال4:43:20
897.12 ریال4:43:17
897.25 ریال4:43:05
897.38 ریال4:42:19
897.62 ریال4:40:07
897.5 ریال4:39:48
897.62 ریال4:39:41
897.38 ریال4:38:56
897.62 ریال4:38:16
897.38 ریال4:38:05
897.5 ریال4:37:43
897.12 ریال4:37:39
896.88 ریال4:37:27
897 ریال4:37:12
896.88 ریال4:37:05
897.12 ریال4:36:28
897.25 ریال4:36:21
897.38 ریال4:34:19
897.5 ریال4:34:09
897.38 ریال4:33:22
897.25 ریال4:32:57
897.12 ریال4:32:53
897.38 ریال4:32:45
897.62 ریال4:32:30
897.38 ریال4:32:23
896.88 ریال4:32:20
897.12 ریال4:32:07
897.38 ریال4:31:29
897.5 ریال4:31:27
897.75 ریال4:31:23
897.62 ریال4:31:11
897 ریال4:31:07
896.88 ریال4:30:51
897.12 ریال4:30:42
896.75 ریال4:30:38
896.88 ریال4:30:21
896.75 ریال4:30:17
896.62 ریال4:30:13
896.38 ریال4:30:08
897.5 ریال2:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات