شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی