شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پنبه

  • نرخ فعلی:70.28
  • بالاترین قیمت روز:70.58
  • پایین ترین قیمت روز:69.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.96%
  • نرخ بازگشایی بازار:69.47
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸ بهمن
  • نرخ روز گذشته:70.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پنبه در روز جاری

نمودار کندل استیک پنبه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
69.52 ریال18:03:30
69.59 ریال18:02:50
69.67 ریال18:01:30
69.66 ریال18:00:50
69.64 ریال17:59:27
69.65 ریال17:57:53
69.66 ریال17:57:41
69.62 ریال17:57:25
69.66 ریال17:54:49
69.67 ریال17:54:37
69.7 ریال17:53:47
69.71 ریال17:53:36
69.72 ریال17:53:21
69.7 ریال17:53:01
69.72 ریال17:52:48
69.77 ریال17:52:00
69.75 ریال17:50:59
69.78 ریال17:50:35
69.81 ریال17:49:59
69.83 ریال17:49:22
69.84 ریال17:48:59
69.83 ریال17:48:36
69.82 ریال17:47:44
69.83 ریال17:47:27
69.84 ریال17:46:56
69.85 ریال17:46:43
69.84 ریال17:46:28
69.82 ریال17:45:56
69.8 ریال17:45:41
69.78 ریال17:44:22
69.77 ریال17:43:49
69.76 ریال17:43:38
69.75 ریال17:43:23
69.77 ریال17:42:49
69.8 ریال17:42:38
69.81 ریال17:42:00
69.8 ریال17:41:48
69.81 ریال17:41:30
69.78 ریال17:40:59
69.77 ریال17:40:46
69.79 ریال17:39:59
69.77 ریال17:39:22
69.75 ریال17:39:01
69.74 ریال17:38:51
69.73 ریال17:38:39
69.76 ریال17:38:25
69.75 ریال17:37:38
69.74 ریال17:37:24
69.72 ریال17:37:01
69.71 ریال17:36:49
69.74 ریال17:36:33
69.69 ریال17:35:04
69.66 ریال17:34:52
69.64 ریال17:34:42
69.65 ریال17:34:26
69.68 ریال17:33:13
69.64 ریال17:32:53
69.61 ریال17:32:31
69.5 ریال17:31:04
69.54 ریال17:30:38
69.52 ریال17:29:51
69.5 ریال17:29:23
69.47 ریال17:28:59
69.44 ریال17:28:51
69.46 ریال17:28:40
69.47 ریال17:28:26
69.5 ریال17:27:57
69.48 ریال17:27:43
69.44 ریال17:27:26
69.5 ریال17:25:31
69.47 ریال17:24:50
69.46 ریال17:24:37
69.48 ریال17:24:23
69.5 ریال17:24:00
69.51 ریال17:23:22
69.5 ریال17:23:00
69.52 ریال17:22:46
69.54 ریال17:22:29
69.56 ریال17:21:19
69.57 ریال17:20:51
69.54 ریال17:19:26
69.55 ریال17:19:17
69.56 ریال17:18:44
69.6 ریال17:16:37
69.59 ریال17:16:19
69.58 ریال17:15:58
69.61 ریال17:15:49
69.59 ریال17:15:31
69.61 ریال17:15:19
69.62 ریال17:14:42
69.63 ریال17:14:35
69.65 ریال17:14:25
69.63 ریال17:14:15
69.65 ریال17:13:55
69.64 ریال17:13:45
69.67 ریال17:13:37
69.65 ریال17:13:30
69.62 ریال17:13:00
69.61 ریال17:11:56
69.6 ریال17:11:46
69.62 ریال17:11:35
69.63 ریال17:11:20
69.62 ریال17:10:58
69.61 ریال17:10:46
69.62 ریال17:09:56
69.59 ریال17:09:37
69.56 ریال17:09:29
69.6 ریال17:08:43
69.58 ریال17:08:35
69.59 ریال17:07:59
69.64 ریال17:07:52
69.65 ریال17:07:43
69.6 ریال17:07:32
69.57 ریال17:07:18
69.59 ریال17:06:48
69.62 ریال17:04:56
69.6 ریال17:04:34
69.61 ریال17:04:21
69.66 ریال17:02:49
69.65 ریال17:02:27
69.68 ریال17:02:00
69.66 ریال17:01:28
69.67 ریال17:00:59
69.69 ریال17:00:33
69.7 ریال16:59:51
69.72 ریال16:59:43
69.74 ریال16:59:35
69.78 ریال16:59:28
69.79 ریال16:59:16
69.81 ریال16:58:44
69.83 ریال16:58:22
69.8 ریال16:57:38
69.85 ریال16:57:29
69.84 ریال16:56:40
69.82 ریال16:56:23
69.83 ریال16:55:28
69.82 ریال16:54:58
69.83 ریال16:54:51
69.84 ریال16:54:44
69.83 ریال16:54:29
69.82 ریال16:54:17
69.76 ریال16:52:55
69.75 ریال16:52:36
69.77 ریال16:52:20
69.8 ریال16:50:58
69.81 ریال16:50:49
69.8 ریال16:49:51
69.81 ریال16:49:40
69.79 ریال16:49:29
69.82 ریال16:49:18
69.86 ریال16:47:17
69.87 ریال16:46:53
69.9 ریال16:46:35
69.89 ریال16:46:17
69.86 ریال16:45:34
69.83 ریال16:44:44
69.82 ریال16:44:36
69.84 ریال16:44:15
69.83 ریال16:43:14
69.84 ریال16:42:59
69.83 ریال16:42:52
69.82 ریال16:42:33
69.83 ریال16:41:57
69.8 ریال16:41:49
69.75 ریال16:41:41
69.8 ریال16:41:33
69.81 ریال16:41:18
69.8 ریال16:40:55
69.81 ریال16:40:25
69.82 ریال16:39:38
69.83 ریال16:39:30
69.85 ریال16:38:59
69.89 ریال16:38:36
69.92 ریال16:37:49
69.93 ریال16:37:32
69.91 ریال16:37:14
69.89 ریال16:36:56
69.91 ریال16:36:49
69.9 ریال16:36:42
69.92 ریال16:36:35
69.93 ریال16:35:59
69.92 ریال16:35:49
69.9 ریال16:35:35
69.88 ریال16:34:55
69.89 ریال16:34:48
69.87 ریال16:34:34
69.88 ریال16:34:27
69.9 ریال16:34:15
69.89 ریال16:33:58
69.9 ریال16:33:01
69.91 ریال16:32:40
69.89 ریال16:31:48
69.93 ریال16:31:21
69.91 ریال16:30:44
69.92 ریال16:28:52
69.93 ریال16:27:41
69.92 ریال16:27:25
69.94 ریال16:26:15
69.93 ریال16:25:54
69.89 ریال16:25:46
69.87 ریال16:25:29
69.86 ریال16:24:46
69.87 ریال16:24:33
69.88 ریال16:23:47
69.85 ریال16:22:26
69.86 ریال16:21:03
69.87 ریال16:20:54
69.85 ریال16:19:49
69.86 ریال16:19:35
69.83 ریال16:18:24
69.86 ریال16:17:58
69.87 ریال16:17:45
69.88 ریال16:17:37
69.85 ریال16:16:16
69.86 ریال16:15:31
69.87 ریال16:14:41
69.88 ریال16:14:25
69.84 ریال16:13:52
69.85 ریال16:13:46
69.79 ریال16:13:39
69.73 ریال16:13:32
69.74 ریال16:13:26
69.73 ریال16:13:16
69.69 ریال16:12:56
69.7 ریال16:11:39
69.68 ریال16:11:30
69.66 ریال16:10:59
69.65 ریال16:09:33
69.62 ریال16:09:25
69.61 ریال16:08:54
69.62 ریال16:07:43
69.63 ریال16:07:27
69.64 ریال16:07:15
69.62 ریال16:06:46
69.64 ریال16:05:52
69.63 ریال16:05:45
69.64 ریال16:05:37
69.56 ریال16:02:35
69.54 ریال16:02:23
69.49 ریال15:59:25
69.48 ریال15:59:00
69.49 ریال15:58:26
69.47 ریال15:57:46
69.49 ریال15:57:32
69.48 ریال15:57:25
69.47 ریال15:56:41
69.48 ریال15:56:34
69.47 ریال15:55:43
69.48 ریال15:55:15
69.47 ریال15:54:49
69.45 ریال15:54:25
69.42 ریال15:53:52
69.45 ریال15:53:24
69.46 ریال15:52:44
69.5 ریال15:51:48
69.49 ریال15:51:32
69.46 ریال15:50:51
69.44 ریال15:49:26
69.48 ریال15:47:42
69.49 ریال15:46:58
69.48 ریال15:46:26
69.49 ریال15:45:34
69.48 ریال15:43:54
69.47 ریال15:43:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات