شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.11%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی