شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.07%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی