شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.41%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی