شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / برنج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی