شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی