شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

جو

  • نرخ فعلی:297.1
  • بالاترین قیمت روز:298.2
  • پایین ترین قیمت روز:296.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:297.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:296.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار کندل استیک جو در روز جاری

نمودار کندل استیک جو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
297.1 ریال8:11:30
297 ریال8:11:27
297.1 ریال8:04:07
297 ریال8:03:47
297.2 ریال7:34:06
297.3 ریال7:33:30
297.2 ریال7:28:42
296.8 ریال7:27:50
296.7 ریال7:27:06
296.8 ریال7:23:48
296.5 ریال7:22:06
296.6 ریال7:21:29
296.7 ریال7:11:39
296.8 ریال6:58:32
296.7 ریال6:49:45
296.8 ریال6:24:49
297 ریال6:24:25
296.8 ریال6:20:49
297.1 ریال6:20:36
297.2 ریال6:20:21
297.1 ریال6:19:46
297.3 ریال6:19:33
297.5 ریال6:19:22
297.3 ریال6:19:06
297.2 ریال6:16:30
297.5 ریال6:01:09
297.3 ریال5:59:36
297.1 ریال5:43:44
297 ریال5:43:41
296.7 ریال5:43:33
297 ریال5:43:20
297.1 ریال5:38:26
297.2 ریال5:38:21
297.1 ریال5:36:33
297.3 ریال5:36:28
297.7 ریال5:36:08
297.5 ریال5:34:05
297.8 ریال5:22:14
298 ریال5:20:48
298.1 ریال5:20:40
298 ریال5:15:50
298.2 ریال5:11:46
297.7 ریال5:08:16
297.6 ریال5:07:49
297.3 ریال5:00:29
297.5 ریال4:49:32
297.7 ریال4:43:16
297.6 ریال4:43:14
297.2 ریال4:36:24
297.3 ریال4:35:09
297.5 ریال4:35:05
297.6 ریال4:31:41
298 ریال4:31:33
297.6 ریال4:31:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات