شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.86%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی