شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قهوه

  • نرخ فعلی:1314
  • بالاترین قیمت روز:1319
  • پایین ترین قیمت روز:1314
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,316
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۴:۴۴
  • نرخ روز گذشته:1,314
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,314 ریال16:34:44
1,315 ریال16:31:49
1,314 ریال16:31:32
1,315 ریال16:30:21
1,316 ریال16:28:17
1,315 ریال15:56:09
1,316 ریال15:55:22
1,315 ریال15:41:09
1,316 ریال15:40:59
1,315 ریال15:40:18
1,316 ریال15:38:48
1,315 ریال15:37:38
1,316 ریال15:37:20
1,315 ریال15:36:52
1,316 ریال15:29:08
1,315 ریال15:28:40
1,316 ریال15:14:08
1,317 ریال14:56:14
1,316 ریال14:55:26
1,317 ریال14:55:15
1,316 ریال14:54:43
1,317 ریال14:44:28
1,316 ریال14:44:24
1,317 ریال14:44:19
1,316 ریال14:43:50
1,317 ریال14:43:46
1,316 ریال14:43:08
1,315 ریال14:41:38
1,316 ریال14:41:34
1,315 ریال14:41:29
1,316 ریال14:39:47
1,317 ریال14:23:45
1,318 ریال14:06:08
1,317 ریال14:03:08
1,318 ریال14:01:22
1,317 ریال14:00:41
1,318 ریال13:57:14
1,317 ریال13:57:08
1,318 ریال13:48:23
1,319 ریال13:46:07
1,318 ریال13:38:37
1,317 ریال13:31:32
1,316 ریال13:31:20
1,317 ریال13:31:12
1,315 ریال13:28:55
1,316 ریال13:28:47
1,315 ریال13:28:09
1,316 ریال13:27:45
1,315 ریال13:25:28
1,314 ریال13:25:23
1,315 ریال13:16:39
1,316 ریال13:12:09
1,317 ریال13:11:35
1,316 ریال13:10:34
1,317 ریال13:09:46
1,318 ریال13:09:16
1,317 ریال13:08:08
1,316 ریال13:06:09
1,317 ریال13:03:35
1,316 ریال13:03:31
1,317 ریال13:03:23
1,316 ریال13:03:19
1,317 ریال13:02:10
1,316 ریال12:58:38
1,315 ریال12:57:43
1,316 ریال12:54:59
1,315 ریال12:54:55
1,316 ریال12:54:22
1,315 ریال12:50:58
1,316 ریال12:50:34
1,315 ریال12:50:11
1,316 ریال12:49:13
1,315 ریال12:48:45
1,316 ریال12:48:18
1,315 ریال12:47:37
1,316 ریال12:47:08
1,317 ریال12:45:34
1,318 ریال12:41:49
1,317 ریال12:30:59
1,318 ریال12:30:37
1,317 ریال12:30:32
1,316 ریال12:30:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات