شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاو زنده

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.03%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی