شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / گاو زنده

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.68%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی