iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 671,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 158,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 682,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 147,083 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 659,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 170,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 542,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 287,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.86%