شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,037,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,743,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 167.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,171,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,608,421 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 239.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,481,618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,298,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 627.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 965,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,814,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1017.06%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی