شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:3.7648
  • بالاترین قیمت روز:3.7796
  • پایین ترین قیمت روز:3.7633
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7796
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:3.7774
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0126

نمودار کندل استیک یوان چین / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7648 ریال15:14:28
3.7655 ریال15:00:49
3.7655 ریال15:00:49
3.7665 ریال14:56:29
3.7671 ریال14:49:26
3.7662 ریال14:35:32
3.7662 ریال14:35:31
3.7672 ریال14:28:27
3.7668 ریال14:21:28
3.7633 ریال14:14:25
3.7683 ریال14:07:34
3.7685 ریال14:00:50
3.7685 ریال14:00:50
3.7674 ریال13:56:26
3.7654 ریال13:49:26
3.765 ریال13:42:26
3.7676 ریال13:35:27
3.7676 ریال13:35:25
3.7673 ریال13:28:28
3.7664 ریال13:21:27
3.7681 ریال13:14:25
3.766 ریال13:07:25
3.7672 ریال13:00:48
3.7672 ریال13:00:47
3.7669 ریال12:56:27
3.7683 ریال12:49:26
3.7686 ریال12:42:24
3.7679 ریال12:35:26
3.7679 ریال12:35:25
3.7666 ریال12:28:25
3.769 ریال12:21:26
3.7685 ریال12:14:24
3.7703 ریال12:07:27
3.7727 ریال12:01:00
3.7727 ریال12:01:00
3.7718 ریال11:56:26
3.7699 ریال11:49:24
3.7711 ریال11:42:26
3.7709 ریال11:35:25
3.7709 ریال11:35:24
3.7717 ریال11:28:24
3.774 ریال11:21:21
3.7736 ریال11:14:19
3.7731 ریال11:00:34
3.7731 ریال11:00:34
3.7727 ریال10:56:20
3.7726 ریال10:49:19
3.7724 ریال10:42:20
3.7718 ریال10:35:20
3.7718 ریال10:35:20
3.7712 ریال10:28:18
3.7713 ریال10:21:20
3.772 ریال10:14:19
3.7718 ریال10:07:20
3.772 ریال9:56:20
3.7715 ریال9:49:18
3.7717 ریال9:35:19
3.7717 ریال9:35:18
3.7718 ریال9:28:19
3.7719 ریال9:14:18
3.7724 ریال9:00:33
3.7724 ریال9:00:33
3.7726 ریال8:56:19
3.7727 ریال8:49:18
3.7729 ریال8:42:19
3.7728 ریال8:35:19
3.7728 ریال8:35:19
3.7726 ریال8:28:19
3.7723 ریال8:21:18
3.7725 ریال8:14:19
3.7727 ریال8:00:41
3.7727 ریال8:00:41
3.7724 ریال7:56:20
3.7713 ریال7:49:19
3.7742 ریال7:35:21
3.7742 ریال7:35:21
3.7743 ریال7:21:20
3.7741 ریال7:14:19
3.7747 ریال7:00:30
3.7747 ریال7:00:30
3.7749 ریال6:49:19
3.7781 ریال6:35:22
3.7781 ریال6:35:22
3.7774 ریال6:21:19
3.7796 ریال6:14:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی