شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:0.9582
  • بالاترین قیمت روز:0.9583
  • پایین ترین قیمت روز:0.9491
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9504
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۱:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.9505
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0077

نمودار کندل استیک یوان چین / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9582 ریال21:21:24
0.9583 ریال21:14:21
0.9582 ریال21:07:21
0.9583 ریال21:00:37
0.9583 ریال21:00:37
0.9581 ریال20:56:24
0.9578 ریال20:49:21
0.958 ریال20:42:24
0.9582 ریال20:35:24
0.9582 ریال20:35:24
0.9573 ریال20:28:22
0.9565 ریال20:21:22
0.9576 ریال20:14:21
0.9577 ریال20:07:24
0.9576 ریال19:56:22
0.9577 ریال19:49:21
0.9575 ریال19:42:24
0.957 ریال19:35:23
0.957 ریال19:35:23
0.9569 ریال19:28:23
0.9568 ریال19:21:21
0.9569 ریال19:14:21
0.9564 ریال19:00:40
0.9564 ریال19:00:39
0.9565 ریال18:56:22
0.9566 ریال18:49:21
0.9563 ریال18:42:22
0.9566 ریال18:35:25
0.9566 ریال18:35:24
0.9568 ریال18:28:22
0.9566 ریال18:14:20
0.9573 ریال18:07:25
0.9562 ریال18:00:55
0.9562 ریال18:00:55
0.9558 ریال17:49:20
0.9545 ریال17:21:21
0.955 ریال17:14:21
0.9552 ریال17:07:22
0.9557 ریال17:00:51
0.9557 ریال17:00:50
0.9553 ریال16:56:21
0.9552 ریال16:21:20
0.9555 ریال16:14:20
0.9552 ریال15:49:20
0.9547 ریال15:42:21
0.9545 ریال15:28:20
0.9547 ریال15:14:19
0.9548 ریال15:00:39
0.9548 ریال15:00:39
0.9549 ریال14:56:21
0.955 ریال14:42:21
0.9548 ریال14:28:21
0.9549 ریال14:21:20
0.955 ریال14:14:18
0.9545 ریال14:07:22
0.9551 ریال14:00:48
0.9551 ریال14:00:47
0.9546 ریال13:42:21
0.9543 ریال13:35:20
0.9543 ریال13:35:20
0.9544 ریال13:28:21
0.955 ریال13:21:20
0.9549 ریال13:07:21
0.9547 ریال13:00:35
0.9547 ریال13:00:35
0.9545 ریال12:56:20
0.9547 ریال12:49:18
0.9542 ریال12:42:19
0.9548 ریال12:35:19
0.9548 ریال12:35:19
0.9547 ریال12:28:21
0.9551 ریال12:21:19
0.9555 ریال12:14:19
0.9545 ریال12:00:47
0.9545 ریال12:00:47
0.9546 ریال11:56:20
0.9547 ریال11:49:18
0.9545 ریال11:42:20
0.9548 ریال11:35:21
0.9548 ریال11:35:20
0.9535 ریال11:28:20
0.9533 ریال11:21:20
0.9528 ریال11:14:18
0.9529 ریال11:07:19
0.9532 ریال11:00:34
0.9532 ریال11:00:33
0.9529 ریال10:56:19
0.9532 ریال10:49:18
0.9531 ریال10:42:22
0.9525 ریال10:28:20
0.9515 ریال10:14:18
0.9519 ریال10:07:19
0.9518 ریال10:00:39
0.9518 ریال10:00:39
0.9517 ریال9:56:18
0.9515 ریال9:49:18
0.9512 ریال9:42:20
0.9523 ریال9:35:20
0.9523 ریال9:35:19
0.9503 ریال9:28:19
0.9533 ریال9:21:19
0.9527 ریال9:14:18
0.9522 ریال9:02:14
0.9522 ریال9:02:14
0.9518 ریال8:49:19
0.9522 ریال8:42:20
0.9521 ریال8:28:19
0.9515 ریال8:14:19
0.9516 ریال8:07:21
0.9515 ریال8:00:42
0.9515 ریال8:00:41
0.9513 ریال7:56:20
0.9511 ریال7:49:18
0.9512 ریال7:28:20
0.9511 ریال7:14:18
0.9506 ریال7:07:19
0.9507 ریال6:49:19
0.951 ریال6:42:25
0.9512 ریال6:35:20
0.9512 ریال6:35:19
0.9513 ریال6:21:20
0.9515 ریال6:14:21
0.9511 ریال5:56:21
0.951 ریال5:42:20
0.9511 ریال5:35:22
0.9511 ریال5:35:21
0.951 ریال5:14:18
0.9511 ریال5:00:29
0.9511 ریال5:00:29
0.9507 ریال4:49:18
0.9504 ریال3:42:20
0.9506 ریال3:28:19
0.9505 ریال3:14:18
0.9501 ریال3:00:37
0.9501 ریال3:00:37
0.9502 ریال2:49:18
0.9499 ریال2:42:19
0.9505 ریال2:35:18
0.9505 ریال2:35:17
0.9498 ریال2:28:20
0.9502 ریال2:21:17
0.9504 ریال2:14:18
0.9497 ریال2:07:19
0.9496 ریال2:00:50
0.9496 ریال2:00:48
0.9497 ریال1:56:19
0.9496 ریال1:49:18
0.9504 ریال1:42:22
0.9505 ریال1:28:20
0.9504 ریال1:21:19
0.9503 ریال1:14:20
0.9513 ریال1:07:19
0.9509 ریال0:49:17
0.9505 ریال0:42:21
0.9491 ریال0:35:20
0.9491 ریال0:35:20
0.9496 ریال0:28:18
0.9492 ریال0:21:19
0.9494 ریال0:14:19
0.9504 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی