شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:0.5548
  • بالاترین قیمت روز:0.5551
  • پایین ترین قیمت روز:0.5494
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5502
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.5501
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک یوان چین / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5548 ریال21:35:24
0.5548 ریال21:35:24
0.5547 ریال21:28:23
0.5545 ریال21:21:24
0.5546 ریال21:14:21
0.5548 ریال21:00:37
0.5548 ریال21:00:37
0.5545 ریال20:56:24
0.5542 ریال20:42:24
0.5541 ریال20:35:24
0.5541 ریال20:35:24
0.5542 ریال20:28:22
0.5539 ریال20:14:21
0.5535 ریال20:07:24
0.5534 ریال20:00:47
0.5534 ریال20:00:47
0.5539 ریال19:56:22
0.5532 ریال19:49:21
0.5531 ریال19:42:24
0.553 ریال19:35:23
0.553 ریال19:35:23
0.5526 ریال19:28:22
0.5531 ریال19:21:21
0.5533 ریال19:14:21
0.5534 ریال19:00:40
0.5534 ریال19:00:39
0.5538 ریال18:56:22
0.5536 ریال18:49:21
0.5545 ریال18:42:22
0.5537 ریال18:28:22
0.5528 ریال18:14:20
0.553 ریال18:07:25
0.5529 ریال18:00:55
0.5529 ریال18:00:55
0.5537 ریال17:49:20
0.5534 ریال17:42:21
0.5537 ریال17:35:24
0.5537 ریال17:35:24
0.5532 ریال17:28:20
0.553 ریال17:21:20
0.5536 ریال17:14:20
0.5522 ریال17:07:22
0.5524 ریال17:00:51
0.5524 ریال17:00:50
0.553 ریال16:56:21
0.5531 ریال16:49:19
0.5528 ریال16:35:22
0.5528 ریال16:35:22
0.5533 ریال16:28:21
0.5534 ریال16:21:20
0.5532 ریال16:07:21
0.5531 ریال16:00:48
0.5531 ریال16:00:48
0.5536 ریال15:56:21
0.554 ریال15:49:20
0.5542 ریال15:42:21
0.5545 ریال15:35:21
0.5545 ریال15:35:20
0.5544 ریال15:28:20
0.555 ریال15:21:20
0.5545 ریال15:14:19
0.5548 ریال15:07:21
0.555 ریال15:00:39
0.555 ریال15:00:38
0.5549 ریال14:56:21
0.5548 ریال14:49:19
0.5539 ریال14:42:21
0.5541 ریال14:35:20
0.5541 ریال14:35:20
0.554 ریال14:28:21
0.5538 ریال14:21:20
0.5539 ریال14:14:18
0.5551 ریال14:00:48
0.5551 ریال14:00:47
0.5536 ریال13:56:21
0.5539 ریال13:42:21
0.5533 ریال13:35:20
0.5533 ریال13:35:20
0.5529 ریال13:28:21
0.5527 ریال13:07:21
0.5522 ریال13:00:35
0.5522 ریال13:00:34
0.5518 ریال12:56:20
0.5515 ریال12:49:18
0.5516 ریال12:42:19
0.5511 ریال12:35:19
0.5511 ریال12:35:19
0.551 ریال12:28:21
0.5509 ریال12:14:19
0.5504 ریال12:07:24
0.5503 ریال12:00:47
0.5503 ریال12:00:47
0.5498 ریال11:56:20
0.5496 ریال11:49:18
0.55 ریال11:42:20
0.5499 ریال11:35:21
0.5499 ریال11:35:20
0.55 ریال11:28:20
0.5497 ریال11:21:20
0.5494 ریال11:14:18
0.5496 ریال11:07:19
0.5499 ریال11:00:34
0.5499 ریال11:00:33
0.5497 ریال10:49:18
0.5496 ریال10:42:22
0.5498 ریال10:28:20
0.5507 ریال10:21:18
0.5509 ریال10:14:18
0.5505 ریال10:07:19
0.5506 ریال10:00:38
0.5506 ریال10:00:38
0.5507 ریال9:56:18
0.5506 ریال9:49:18
0.5505 ریال9:42:19
0.5503 ریال9:35:20
0.5503 ریال9:35:19
0.5504 ریال9:14:18
0.5502 ریال9:07:20
0.5501 ریال9:02:14
0.5501 ریال9:02:14
0.5503 ریال8:56:21
0.5504 ریال8:49:18
0.5503 ریال8:42:20
0.5505 ریال8:35:20
0.5505 ریال8:35:20
0.5503 ریال8:28:19
0.5504 ریال8:21:19
0.5505 ریال8:14:19
0.5506 ریال8:07:20
0.5505 ریال7:56:20
0.5504 ریال7:49:18
0.5505 ریال6:56:20
0.5506 ریال6:49:19
0.5508 ریال6:42:25
0.5509 ریال6:28:21
0.5508 ریال6:21:20
0.551 ریال6:14:21
0.5507 ریال6:07:21
0.5509 ریال5:56:21
0.5506 ریال5:49:19
0.5504 ریال5:42:20
0.5506 ریال5:35:22
0.5506 ریال5:35:21
0.5505 ریال5:28:19
0.5506 ریال5:07:18
0.5507 ریال5:00:29
0.5507 ریال5:00:29
0.5509 ریال4:56:19
0.5511 ریال4:49:18
0.5507 ریال4:42:19
0.5504 ریال4:35:20
0.5504 ریال4:35:19
0.5505 ریال4:28:18
0.5506 ریال4:21:18
0.5507 ریال4:14:17
0.5506 ریال3:56:19
0.5507 ریال3:49:18
0.5508 ریال3:42:20
0.5509 ریال3:28:19
0.551 ریال3:07:18
0.5511 ریال3:00:37
0.5511 ریال3:00:37
0.5512 ریال2:49:18
0.5511 ریال2:42:19
0.5512 ریال2:28:20
0.5513 ریال2:14:18
0.5514 ریال2:00:50
0.5514 ریال2:00:48
0.5515 ریال1:56:19
0.551 ریال1:42:22
0.5508 ریال1:35:20
0.5508 ریال1:35:19
0.5507 ریال1:28:20
0.5509 ریال1:21:19
0.5508 ریال1:14:20
0.5507 ریال1:00:35
0.5507 ریال1:00:34
0.5508 ریال0:49:17
0.5511 ریال0:42:21
0.5509 ریال0:35:20
0.5509 ریال0:35:20
0.5507 ریال0:14:19
0.5502 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی