شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/NOK Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5001 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.01%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی