شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:2.3798
  • بالاترین قیمت روز:2.4218
  • پایین ترین قیمت روز:2.3707
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4218
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۰:۵۳
  • نرخ روز گذشته:2.4194
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0396

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3798 ریال21:00:53
2.3798 ریال21:00:53
2.3764 ریال20:56:32
2.3756 ریال20:49:33
2.3745 ریال20:42:37
2.376 ریال20:35:37
2.376 ریال20:35:36
2.3768 ریال20:28:34
2.3749 ریال20:21:34
2.3747 ریال20:14:30
2.3759 ریال20:07:44
2.3707 ریال19:56:34
2.3752 ریال19:49:33
2.3761 ریال19:35:38
2.3761 ریال19:35:37
2.3754 ریال19:28:32
2.3783 ریال19:21:36
2.3776 ریال19:14:32
2.3749 ریال19:07:34
2.375 ریال19:00:51
2.375 ریال19:00:50
2.3763 ریال18:56:35
2.3788 ریال18:49:32
2.3765 ریال18:42:36
2.3822 ریال18:35:36
2.3822 ریال18:35:36
2.384 ریال18:28:35
2.3875 ریال18:21:33
2.3833 ریال18:14:31
2.3804 ریال18:07:37
2.3832 ریال18:01:17
2.3832 ریال18:01:15
2.3894 ریال17:56:33
2.3891 ریال17:49:32
2.3907 ریال17:42:32
2.3905 ریال17:35:35
2.3905 ریال17:35:35
2.3939 ریال17:28:33
2.3919 ریال17:21:32
2.3931 ریال17:07:33
2.3899 ریال17:00:59
2.3899 ریال17:00:59
2.3955 ریال16:56:32
2.3971 ریال16:49:29
2.3966 ریال16:42:31
2.3974 ریال16:35:33
2.3974 ریال16:35:33
2.3981 ریال16:28:31
2.3991 ریال16:21:28
2.3992 ریال16:14:28
2.3987 ریال16:07:33
2.3991 ریال16:00:55
2.3991 ریال16:00:54
2.3958 ریال15:56:29
2.3974 ریال15:49:27
2.3989 ریال15:42:28
2.397 ریال15:35:32
2.397 ریال15:35:31
2.3922 ریال15:28:27
2.3912 ریال15:21:28
2.3928 ریال15:14:28
2.3922 ریال15:00:49
2.3922 ریال15:00:49
2.3949 ریال14:56:29
2.3931 ریال14:49:26
2.3924 ریال14:35:32
2.3924 ریال14:35:31
2.3936 ریال14:28:27
2.3942 ریال14:21:28
2.3934 ریال14:14:25
2.3956 ریال14:07:34
2.3957 ریال14:00:50
2.3957 ریال14:00:50
2.3983 ریال13:56:26
2.3989 ریال13:49:26
2.3979 ریال13:42:26
2.4002 ریال13:35:26
2.4002 ریال13:35:24
2.3988 ریال13:28:28
2.3973 ریال13:14:25
2.3983 ریال13:07:25
2.3984 ریال13:00:47
2.3984 ریال13:00:47
2.4013 ریال12:56:26
2.3998 ریال12:49:26
2.3948 ریال12:42:24
2.3978 ریال12:35:26
2.3978 ریال12:35:25
2.3997 ریال12:28:25
2.4 ریال12:21:26
2.4017 ریال12:14:24
2.4003 ریال12:07:27
2.4048 ریال12:01:00
2.4048 ریال12:00:59
2.4043 ریال11:56:25
2.4009 ریال11:49:24
2.4082 ریال11:42:26
2.4089 ریال11:35:25
2.4089 ریال11:35:24
2.4041 ریال11:28:23
2.4028 ریال11:21:21
2.4038 ریال11:14:19
2.4035 ریال11:07:20
2.4052 ریال11:00:34
2.4052 ریال11:00:33
2.405 ریال10:56:20
2.4024 ریال10:49:19
2.4008 ریال10:42:20
2.4027 ریال10:35:20
2.4027 ریال10:35:19
2.4038 ریال10:28:18
2.4044 ریال10:21:20
2.4039 ریال10:14:19
2.4047 ریال10:07:20
2.4024 ریال10:00:36
2.4024 ریال10:00:36
2.404 ریال9:56:20
2.4059 ریال9:49:18
2.4067 ریال9:42:19
2.4042 ریال9:35:19
2.4042 ریال9:35:18
2.4044 ریال9:28:19
2.4043 ریال9:21:21
2.4048 ریال9:14:18
2.4041 ریال9:07:19
2.4047 ریال9:00:33
2.4047 ریال9:00:33
2.4048 ریال8:56:19
2.4051 ریال8:49:18
2.4048 ریال8:42:19
2.4041 ریال8:35:19
2.4041 ریال8:35:19
2.4025 ریال8:28:19
2.4026 ریال8:21:18
2.4024 ریال8:14:19
2.4026 ریال8:00:41
2.4026 ریال8:00:41
2.4027 ریال7:56:20
2.4041 ریال7:49:19
2.4054 ریال7:35:21
2.4054 ریال7:35:21
2.4057 ریال7:21:20
2.4055 ریال7:14:19
2.4042 ریال7:00:30
2.4042 ریال7:00:29
2.4045 ریال6:49:19
2.4063 ریال6:35:22
2.4063 ریال6:35:21
2.4029 ریال6:21:19
2.4067 ریال6:14:18
2.4023 ریال5:49:19
2.4042 ریال5:35:22
2.4042 ریال5:35:21
2.4084 ریال5:14:19
2.4111 ریال5:00:31
2.4111 ریال5:00:31
2.4143 ریال4:49:19
2.4145 ریال4:35:20
2.4145 ریال4:35:20
2.415 ریال4:00:38
2.415 ریال4:00:38
2.4149 ریال3:49:18
2.4161 ریال3:35:19
2.4161 ریال3:35:18
2.416 ریال3:14:18
2.4159 ریال3:00:33
2.4159 ریال3:00:32
2.416 ریال2:49:17
2.418 ریال2:35:19
2.418 ریال2:35:18
2.4157 ریال2:21:18
2.4164 ریال2:00:41
2.4164 ریال2:00:41
2.4163 ریال1:35:18
2.4163 ریال1:35:18
2.4152 ریال1:21:18
2.4168 ریال1:07:18
2.4164 ریال0:49:16
2.417 ریال0:35:18
2.417 ریال0:35:17
2.4198 ریال0:21:18
2.4218 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی