شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:3.0291
  • بالاترین قیمت روز:3.0733
  • پایین ترین قیمت روز:3.0258
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.0733
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۷:۴۴
  • نرخ روز گذشته:3.0709
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0418

نمودار کندل استیک یوان چین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.0291 ریال20:07:44
3.0258 ریال19:56:34
3.0324 ریال19:49:33
3.0346 ریال19:35:38
3.0346 ریال19:35:37
3.0307 ریال19:28:32
3.0325 ریال19:21:36
3.0313 ریال19:14:32
3.0283 ریال19:07:34
3.0295 ریال19:00:51
3.0295 ریال19:00:50
3.0315 ریال18:56:35
3.0301 ریال18:49:32
3.0285 ریال18:42:36
3.0321 ریال18:35:36
3.0321 ریال18:35:36
3.0347 ریال18:28:35
3.0367 ریال18:21:33
3.0317 ریال18:14:31
3.0259 ریال18:07:37
3.0262 ریال18:01:17
3.0262 ریال18:01:15
3.0376 ریال17:56:33
3.0355 ریال17:49:32
3.039 ریال17:42:32
3.0378 ریال17:35:35
3.0378 ریال17:35:35
3.0366 ریال17:28:33
3.0354 ریال17:07:33
3.0355 ریال17:00:59
3.0355 ریال17:00:59
3.0485 ریال16:56:32
3.05 ریال16:49:29
3.0508 ریال16:42:31
3.0491 ریال16:35:33
3.0491 ریال16:35:33
3.0473 ریال16:28:31
3.0459 ریال16:21:28
3.042 ریال16:14:28
3.0457 ریال16:07:33
3.0455 ریال16:00:55
3.0455 ریال16:00:54
3.0454 ریال15:56:29
3.0419 ریال15:49:27
3.0479 ریال15:42:28
3.0418 ریال15:35:32
3.0418 ریال15:35:31
3.0334 ریال15:28:27
3.0383 ریال15:14:28
3.03 ریال15:00:49
3.03 ریال15:00:49
3.0325 ریال14:56:29
3.032 ریال14:49:26
3.029 ریال14:35:32
3.029 ریال14:35:31
3.0318 ریال14:28:27
3.0345 ریال14:21:28
3.0327 ریال14:14:25
3.0336 ریال14:07:34
3.0372 ریال14:00:50
3.0372 ریال14:00:50
3.0403 ریال13:56:26
3.043 ریال13:49:26
3.0423 ریال13:42:26
3.0425 ریال13:35:26
3.0425 ریال13:35:24
3.043 ریال13:28:28
3.0457 ریال13:14:25
3.0439 ریال13:07:25
3.0438 ریال13:00:47
3.0438 ریال13:00:47
3.0478 ریال12:56:26
3.0517 ریال12:49:26
3.0454 ریال12:42:24
3.0445 ریال12:35:26
3.0445 ریال12:35:25
3.044 ریال12:28:25
3.0474 ریال12:14:24
3.0475 ریال12:07:27
3.0501 ریال12:01:00
3.0501 ریال12:00:59
3.0508 ریال11:56:25
3.0501 ریال11:49:24
3.054 ریال11:42:26
3.0502 ریال11:35:25
3.0502 ریال11:35:24
3.0504 ریال11:28:23
3.0472 ریال11:21:21
3.0495 ریال11:14:19
3.048 ریال11:07:20
3.0488 ریال11:00:34
3.0488 ریال11:00:33
3.0498 ریال10:56:20
3.0448 ریال10:49:19
3.0453 ریال10:42:20
3.0462 ریال10:35:20
3.0462 ریال10:35:19
3.0467 ریال10:28:18
3.0469 ریال10:21:20
3.0475 ریال10:14:19
3.0493 ریال10:07:20
3.0479 ریال10:00:36
3.0479 ریال10:00:36
3.0474 ریال9:56:19
3.0468 ریال9:49:18
3.0469 ریال9:42:19
3.0488 ریال9:35:19
3.0488 ریال9:35:18
3.0484 ریال9:28:19
3.0492 ریال9:21:21
3.0493 ریال9:07:18
3.0492 ریال9:00:33
3.0492 ریال9:00:33
3.0497 ریال8:56:19
3.0498 ریال8:49:18
3.0485 ریال8:42:19
3.0505 ریال8:35:19
3.0505 ریال8:35:19
3.0494 ریال8:28:19
3.0458 ریال8:21:18
3.0466 ریال8:14:19
3.0489 ریال8:00:41
3.0489 ریال8:00:41
3.0493 ریال7:56:20
3.0505 ریال7:49:19
3.0529 ریال7:35:21
3.0529 ریال7:35:21
3.0535 ریال7:21:20
3.0532 ریال7:14:19
3.0542 ریال7:00:30
3.0542 ریال7:00:29
3.0555 ریال6:49:19
3.0537 ریال6:35:22
3.0537 ریال6:35:21
3.0507 ریال6:21:19
3.0546 ریال6:14:18
3.0491 ریال6:00:47
3.0491 ریال6:00:46
3.0483 ریال5:49:19
3.0534 ریال5:35:22
3.0534 ریال5:35:21
3.059 ریال5:14:19
3.0598 ریال5:00:31
3.0598 ریال5:00:31
3.0611 ریال4:49:19
3.0621 ریال4:35:20
3.0621 ریال4:35:20
3.0645 ریال4:14:18
3.0686 ریال4:00:38
3.0686 ریال4:00:38
3.0713 ریال3:49:18
3.0728 ریال3:14:18
3.0719 ریال3:00:33
3.0719 ریال3:00:32
3.0712 ریال2:49:17
3.0698 ریال2:21:18
3.07 ریال2:00:41
3.07 ریال2:00:41
3.0698 ریال1:49:19
3.0701 ریال1:35:18
3.0701 ریال1:35:18
3.0677 ریال1:21:18
3.0655 ریال1:07:18
3.0656 ریال0:49:16
3.0636 ریال0:35:18
3.0636 ریال0:35:17
3.0689 ریال0:21:18
3.0733 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی