شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:1.369
  • بالاترین قیمت روز:1.369
  • پایین ترین قیمت روز:1.3572
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3575
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1.3574
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0116

نمودار کندل استیک یوان چین / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.369 ریال21:28:23
1.367 ریال21:21:24
1.3683 ریال21:14:21
1.3685 ریال21:07:21
1.3671 ریال20:56:24
1.3682 ریال20:42:24
1.3661 ریال20:35:24
1.3661 ریال20:35:24
1.3664 ریال20:28:22
1.3657 ریال20:21:22
1.3671 ریال20:14:21
1.3652 ریال20:00:47
1.3652 ریال20:00:46
1.3649 ریال19:56:22
1.3641 ریال19:49:21
1.365 ریال19:42:24
1.3638 ریال19:35:23
1.3638 ریال19:35:23
1.3639 ریال19:28:22
1.3646 ریال19:14:21
1.3656 ریال19:07:24
1.3643 ریال19:00:39
1.3643 ریال19:00:39
1.3647 ریال18:56:22
1.3657 ریال18:49:21
1.3669 ریال18:42:22
1.3645 ریال18:35:24
1.3645 ریال18:35:24
1.3647 ریال18:14:20
1.3656 ریال18:07:25
1.3645 ریال18:00:55
1.3645 ریال18:00:55
1.3648 ریال17:49:20
1.365 ریال17:42:21
1.3646 ریال17:35:24
1.3646 ریال17:35:24
1.3644 ریال17:28:20
1.3642 ریال17:14:20
1.3622 ریال17:07:22
1.3626 ریال17:00:51
1.3626 ریال17:00:50
1.3621 ریال16:56:20
1.362 ریال16:49:19
1.3615 ریال16:42:23
1.362 ریال16:35:22
1.362 ریال16:35:22
1.3617 ریال16:28:21
1.3626 ریال16:21:20
1.3624 ریال16:14:19
1.3607 ریال16:00:48
1.3607 ریال16:00:48
1.3612 ریال15:56:21
1.3632 ریال15:49:20
1.3617 ریال15:42:21
1.3607 ریال15:35:21
1.3607 ریال15:35:20
1.3609 ریال15:28:20
1.3615 ریال15:14:19
1.3631 ریال15:07:20
1.3617 ریال15:00:38
1.3617 ریال15:00:38
1.363 ریال14:56:20
1.3634 ریال14:49:19
1.3627 ریال14:42:21
1.3611 ریال14:35:20
1.3611 ریال14:35:20
1.3622 ریال14:28:21
1.3628 ریال14:14:18
1.3623 ریال14:07:22
1.3633 ریال14:00:48
1.3633 ریال14:00:47
1.3629 ریال13:56:21
1.3616 ریال13:49:18
1.3619 ریال13:42:21
1.3617 ریال13:35:20
1.3617 ریال13:35:20
1.361 ریال13:28:21
1.3616 ریال13:21:20
1.3627 ریال13:14:18
1.3618 ریال13:07:21
1.362 ریال13:00:35
1.362 ریال13:00:34
1.3607 ریال12:56:20
1.3605 ریال12:49:18
1.3607 ریال12:42:19
1.3609 ریال12:28:21
1.3614 ریال12:14:19
1.3625 ریال12:07:24
1.362 ریال12:00:47
1.362 ریال12:00:47
1.3613 ریال11:56:20
1.3614 ریال11:49:18
1.3599 ریال11:42:20
1.3605 ریال11:35:21
1.3605 ریال11:35:20
1.36 ریال11:28:20
1.3597 ریال11:21:20
1.36 ریال11:14:18
1.3595 ریال11:07:19
1.3616 ریال11:00:33
1.3616 ریال11:00:33
1.3609 ریال10:56:19
1.3606 ریال10:49:18
1.3611 ریال10:42:22
1.3608 ریال10:35:20
1.3608 ریال10:35:19
1.3594 ریال10:28:20
1.3597 ریال10:21:18
1.3608 ریال10:14:18
1.3609 ریال10:07:19
1.3598 ریال10:00:38
1.3598 ریال10:00:38
1.3599 ریال9:56:18
1.3603 ریال9:49:18
1.3599 ریال9:42:19
1.3605 ریال9:35:20
1.3605 ریال9:35:19
1.3593 ریال9:28:19
1.3591 ریال9:21:19
1.3592 ریال9:14:18
1.3593 ریال9:02:14
1.3593 ریال9:02:14
1.36 ریال8:56:21
1.3596 ریال8:42:19
1.359 ریال8:35:20
1.359 ریال8:35:20
1.3583 ریال8:28:19
1.3592 ریال8:21:19
1.3584 ریال8:14:19
1.3593 ریال8:07:20
1.358 ریال8:00:41
1.358 ریال8:00:41
1.3577 ریال7:56:20
1.3576 ریال7:49:18
1.3577 ریال7:42:19
1.3587 ریال7:35:19
1.3587 ریال7:35:19
1.3588 ریال7:28:20
1.3589 ریال7:14:18
1.3585 ریال7:07:19
1.3572 ریال7:00:38
1.3572 ریال7:00:38
1.3586 ریال6:49:19
1.3591 ریال6:42:25
1.3581 ریال6:35:20
1.3581 ریال6:35:19
1.3593 ریال6:28:21
1.3595 ریال6:21:20
1.3594 ریال6:14:21
1.358 ریال6:07:21
1.3591 ریال6:00:48
1.3591 ریال6:00:45
1.3588 ریال5:56:21
1.3577 ریال5:49:19
1.3575 ریال5:42:20
1.3591 ریال5:35:22
1.3591 ریال5:35:21
1.3581 ریال5:28:19
1.3587 ریال5:14:18
1.3574 ریال5:07:18
1.3585 ریال5:00:29
1.3585 ریال5:00:29
1.3573 ریال4:56:19
1.3587 ریال4:49:18
1.3588 ریال4:42:19
1.3587 ریال4:28:18
1.3575 ریال4:21:18
1.3586 ریال4:14:17
1.3578 ریال4:00:34
1.3578 ریال4:00:33
1.3572 ریال3:56:19
1.3579 ریال3:49:18
1.3575 ریال3:42:20
1.3588 ریال3:35:18
1.3588 ریال3:35:18
1.3583 ریال3:28:19
1.358 ریال3:21:17
1.3575 ریال3:14:18
1.3583 ریال3:07:18
1.3587 ریال3:00:37
1.3587 ریال3:00:36
1.3581 ریال2:56:19
1.3575 ریال2:49:18
1.3587 ریال2:28:20
1.3575 ریال2:14:18
1.3588 ریال2:07:19
1.359 ریال2:00:50
1.359 ریال2:00:48
1.3575 ریال1:56:19
1.3587 ریال1:49:18
1.3588 ریال1:35:20
1.3588 ریال1:35:19
1.3576 ریال1:28:20
1.3591 ریال1:21:19
1.3579 ریال1:14:20
1.3591 ریال1:07:19
1.3593 ریال1:00:35
1.3593 ریال1:00:34
1.3582 ریال0:56:18
1.3588 ریال0:49:17
1.3579 ریال0:42:21
1.3589 ریال0:14:19
1.3575 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی