شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:1.0946
  • بالاترین قیمت روز:1.0946
  • پایین ترین قیمت روز:1.0894
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0905
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.0904
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0946 ریال20:56:20
1.0945 ریال20:07:21
1.0942 ریال20:00:39
1.0942 ریال20:00:39
1.0941 ریال19:49:18
1.0936 ریال19:42:21
1.0937 ریال19:35:20
1.0937 ریال19:35:20
1.0931 ریال19:21:18
1.093 ریال19:14:18
1.0932 ریال19:07:21
1.0931 ریال18:56:19
1.0934 ریال18:42:19
1.0936 ریال18:28:18
1.0943 ریال18:14:17
1.0944 ریال18:07:21
1.0936 ریال18:00:43
1.0936 ریال18:00:43
1.0907 ریال17:56:10
1.0939 ریال17:49:17
1.0932 ریال17:42:18
1.0934 ریال17:28:17
1.0907 ریال17:21:17
1.0932 ریال17:14:17
1.0933 ریال17:00:38
1.0933 ریال17:00:37
1.0929 ریال16:56:18
1.093 ریال16:49:16
1.0926 ریال16:35:19
1.0926 ریال16:35:19
1.0925 ریال15:42:19
1.0923 ریال15:35:19
1.0923 ریال15:35:18
1.0926 ریال15:28:18
1.0927 ریال15:14:17
1.0926 ریال15:07:18
1.0929 ریال14:56:18
1.093 ریال14:49:17
1.0938 ریال14:42:19
1.093 ریال14:14:16
1.0931 ریال14:07:19
1.0933 ریال13:56:19
1.0932 ریال13:49:16
1.0934 ریال13:42:18
1.0935 ریال13:35:18
1.0935 ریال13:35:17
1.0929 ریال13:28:18
1.0939 ریال13:21:18
1.0936 ریال13:14:16
1.0939 ریال13:07:18
1.0937 ریال13:00:28
1.0937 ریال13:00:28
1.0933 ریال12:56:17
1.0935 ریال12:49:16
1.0931 ریال12:42:16
1.0938 ریال12:28:18
1.0944 ریال12:21:17
1.0945 ریال12:14:17
1.0941 ریال12:07:20
1.0943 ریال12:00:37
1.0943 ریال12:00:37
1.0937 ریال11:56:18
1.0941 ریال11:42:18
1.094 ریال11:35:18
1.094 ریال11:35:17
1.0941 ریال11:28:17
1.0938 ریال11:07:17
1.094 ریال11:00:28
1.094 ریال11:00:27
1.0938 ریال10:56:16
1.094 ریال10:42:19
1.0941 ریال10:35:17
1.0941 ریال10:35:17
1.0932 ریال10:28:18
1.0923 ریال10:21:16
1.0922 ریال10:14:16
1.0924 ریال10:07:17
1.0923 ریال10:00:33
1.0923 ریال10:00:33
1.0926 ریال9:56:16
1.0928 ریال9:49:15
1.0921 ریال9:42:17
1.0923 ریال9:28:17
1.0922 ریال9:21:17
1.0921 ریال9:14:16
1.0908 ریال9:02:09
1.0908 ریال9:02:09
1.0907 ریال8:49:16
1.0909 ریال8:42:17
1.0908 ریال8:35:18
1.0908 ریال8:35:17
1.0906 ریال8:28:17
1.0904 ریال8:07:18
1.0903 ریال8:00:36
1.0903 ریال8:00:35
1.0902 ریال7:56:18
1.0899 ریال7:42:17
1.0898 ریال7:28:18
1.0897 ریال7:21:16
1.0896 ریال7:14:16
1.0895 ریال7:07:17
1.0894 ریال7:00:33
1.0894 ریال7:00:32
1.0895 ریال6:56:17
1.0896 ریال6:49:17
1.0899 ریال6:42:22
1.09 ریال6:35:18
1.09 ریال6:35:17
1.0901 ریال6:28:19
1.0904 ریال6:21:17
1.0906 ریال6:14:19
1.0904 ریال4:42:17
1.0905 ریال4:35:18
1.0905 ریال4:35:17
1.0904 ریال2:21:15
1.0905 ریال2:14:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی