شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / کرون دانمارک تقاضا

  • نرخ فعلی:0.9382
  • بالاترین قیمت روز:0.9428
  • پایین ترین قیمت روز:0.9376
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9419
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.9415
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک یوان چین / کرون دانمارک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / کرون دانمارک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9382 ریال14:56:20
0.9376 ریال14:49:19
0.9379 ریال14:42:22
0.9383 ریال14:35:21
0.9383 ریال14:35:20
0.9381 ریال14:21:20
0.9385 ریال14:14:19
0.9381 ریال14:07:22
0.9379 ریال13:56:19
0.9377 ریال13:49:18
0.9391 ریال13:42:20
0.9386 ریال13:35:22
0.9386 ریال13:35:21
0.9394 ریال13:28:20
0.9398 ریال13:21:21
0.9396 ریال13:14:19
0.94 ریال13:07:22
0.9399 ریال13:00:30
0.9399 ریال13:00:29
0.9402 ریال12:56:21
0.9394 ریال12:49:18
0.9397 ریال12:42:21
0.9399 ریال12:35:22
0.9399 ریال12:35:22
0.9401 ریال12:28:21
0.9402 ریال12:21:20
0.9393 ریال12:14:18
0.9389 ریال12:07:24
0.9398 ریال11:56:19
0.9394 ریال11:49:19
0.9392 ریال11:42:21
0.9394 ریال11:35:21
0.9394 ریال11:35:20
0.9397 ریال11:28:20
0.9402 ریال11:21:18
0.94 ریال11:14:19
0.9397 ریال11:07:21
0.9396 ریال11:00:36
0.9396 ریال11:00:35
0.9399 ریال10:56:19
0.9396 ریال10:49:18
0.9394 ریال10:28:19
0.9397 ریال10:21:19
0.9398 ریال10:14:17
0.94 ریال9:56:19
0.9396 ریال9:49:17
0.9394 ریال9:42:18
0.9395 ریال9:35:19
0.9395 ریال9:35:19
0.9397 ریال9:28:18
0.9398 ریال9:07:21
0.9397 ریال8:56:39
0.9399 ریال8:49:19
0.94 ریال8:42:18
0.9402 ریال8:35:22
0.9402 ریال8:35:22
0.9404 ریال8:28:21
0.9405 ریال8:21:18
0.9406 ریال8:07:20
0.9403 ریال8:00:41
0.9403 ریال8:00:40
0.9405 ریال7:56:20
0.9404 ریال7:49:19
0.9401 ریال7:42:19
0.9402 ریال7:35:21
0.9402 ریال7:35:21
0.9401 ریال7:28:21
0.9402 ریال7:21:19
0.9403 ریال7:14:18
0.9402 ریال7:07:20
0.9405 ریال6:56:19
0.9404 ریال6:42:22
0.9406 ریال6:35:23
0.9406 ریال6:35:22
0.9404 ریال6:28:26
0.9409 ریال6:21:21
0.9406 ریال6:14:18
0.9418 ریال6:07:19
0.942 ریال6:00:54
0.942 ریال6:00:51
0.9421 ریال5:49:18
0.9417 ریال5:42:20
0.9419 ریال5:35:21
0.9419 ریال5:35:20
0.9418 ریال5:28:20
0.9419 ریال5:14:18
0.9418 ریال5:07:19
0.9423 ریال4:56:19
0.9422 ریال4:49:17
0.9421 ریال4:42:19
0.9418 ریال4:35:19
0.9418 ریال4:35:18
0.942 ریال4:28:18
0.9422 ریال4:07:18
0.9421 ریال3:56:17
0.9422 ریال3:35:18
0.9422 ریال3:35:17
0.942 ریال3:28:17
0.9418 ریال3:21:17
0.942 ریال3:14:16
0.9419 ریال3:07:19
0.9418 ریال3:00:27
0.9418 ریال3:00:27
0.9419 ریال2:56:17
0.942 ریال2:49:16
0.9418 ریال2:42:19
0.9417 ریال2:35:19
0.9417 ریال2:35:19
0.9419 ریال2:28:19
0.9421 ریال2:14:16
0.9422 ریال1:56:16
0.9423 ریال1:42:19
0.942 ریال1:35:19
0.942 ریال1:35:18
0.9418 ریال1:28:16
0.9419 ریال1:21:18
0.9421 ریال1:14:17
0.942 ریال1:07:17
0.9419 ریال1:00:29
0.9419 ریال1:00:28
0.9422 ریال0:56:18
0.9421 ریال0:49:16
0.9422 ریال0:42:17
0.9428 ریال0:35:18
0.9428 ریال0:35:18
0.9427 ریال0:28:18
0.9422 ریال0:21:18
0.9425 ریال0:14:17
0.9419 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی