شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/DKK Ask

  • نرخ فعلی:0.9728
  • بالاترین قیمت روز:0.9766
  • پایین ترین قیمت روز:0.9728
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9759
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.976
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک CNY/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CNY/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9728 ریال10:21:34
0.9731 ریال9:56:27
0.973 ریال9:42:25
0.9733 ریال9:21:26
0.9739 ریال8:56:23
0.974 ریال8:42:22
0.9743 ریال8:21:25
0.9742 ریال7:56:22
0.9745 ریال7:42:22
0.9743 ریال7:21:23
0.9745 ریال6:42:25
0.9737 ریال6:21:32
0.9735 ریال5:56:22
0.9744 ریال5:42:23
0.9749 ریال5:21:25
0.9761 ریال4:56:22
0.9766 ریال4:42:22
0.9756 ریال4:21:23
0.9757 ریال3:56:22
0.9756 ریال2:56:20
0.9758 ریال2:42:20
0.9759 ریال1:56:19
0.976 ریال1:42:20
0.9758 ریال1:21:22
0.9759 ریال0:42:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات