شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / یوان چین

  • نرخ فعلی:1.0008
  • بالاترین قیمت روز:1.0016
  • پایین ترین قیمت روز:0.9988
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0014
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۹:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1.0013
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک یوان چین / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0008 ریال14:49:26
1.0005 ریال14:28:27
1.0006 ریال14:14:25
1.0009 ریال14:07:34
1.0008 ریال13:56:26
1.001 ریال13:49:26
1.0008 ریال13:42:26
1.0012 ریال13:35:26
1.0012 ریال13:35:24
1.0009 ریال13:28:28
1.0012 ریال13:21:27
1.0013 ریال13:14:25
1.0011 ریال13:07:25
1.001 ریال13:00:47
1.001 ریال13:00:47
1.0011 ریال12:56:26
1.001 ریال12:49:26
1.0009 ریال12:42:24
1.001 ریال12:35:26
1.001 ریال12:35:25
1.0011 ریال12:21:26
1.001 ریال12:14:24
1.0012 ریال12:07:27
1.001 ریال12:00:59
1.001 ریال12:00:59
1.0006 ریال11:56:25
1.0009 ریال11:49:24
1.0007 ریال11:42:26
1.0009 ریال11:28:23
1.001 ریال11:21:21
1.0009 ریال11:14:19
1.001 ریال11:00:33
1.001 ریال11:00:33
1.0009 ریال10:56:19
1.0012 ریال10:49:18
1.001 ریال10:42:20
1.0012 ریال10:35:20
1.0012 ریال10:35:19
1.0013 ریال10:28:18
1.0012 ریال10:21:20
1.0013 ریال10:07:20
1.0014 ریال10:00:35
1.0014 ریال10:00:35
1.0012 ریال9:56:19
1.0014 ریال9:49:18
1.0015 ریال9:35:19
1.0015 ریال9:35:18
1.0012 ریال9:28:19
1.0013 ریال9:21:21
1.0012 ریال9:14:18
1.0011 ریال9:07:18
1.0012 ریال9:00:33
1.0012 ریال9:00:33
1.001 ریال8:56:19
1.0012 ریال8:49:18
1.0013 ریال8:42:19
1.0011 ریال8:35:19
1.0011 ریال8:35:19
1.0013 ریال8:28:19
1.001 ریال8:14:19
1.0009 ریال8:00:41
1.0009 ریال8:00:41
1.0008 ریال7:56:20
1.0011 ریال7:49:19
1.0008 ریال7:21:20
1.0009 ریال7:14:19
1.001 ریال6:49:19
1.0007 ریال6:35:22
1.0007 ریال6:35:21
0.999 ریال6:21:19
1.0007 ریال6:14:18
0.9988 ریال6:00:46
0.9988 ریال6:00:46
0.9991 ریال5:49:19
0.9995 ریال5:35:22
0.9995 ریال5:35:21
1.0001 ریال5:14:19
1.0002 ریال5:00:31
1.0002 ریال5:00:31
1.0012 ریال4:49:19
1.0011 ریال1:49:19
1.0012 ریال1:21:18
1.0013 ریال1:07:18
1.0014 ریال0:35:18
1.0014 ریال0:35:17
1.0016 ریال0:21:18
1.0014 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی