شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / روبل بلاروس تقاضا

  • نرخ فعلی:0.3369
  • بالاترین قیمت روز:0.3381
  • پایین ترین قیمت روز:0.3361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3379
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۹:۰۱
  • نرخ روز گذشته:0.338
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک یوان چین / روبل بلاروس تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / روبل بلاروس تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3369 ریال18:29:01
0.337 ریال18:22:14
0.3373 ریال18:08:09
0.3372 ریال17:57:14
0.3371 ریال17:49:56
0.3367 ریال17:43:18
0.3369 ریال17:36:15
0.3369 ریال17:36:11
0.3373 ریال17:08:21
0.3372 ریال17:01:49
0.3372 ریال17:01:49
0.3373 ریال16:56:58
0.3372 ریال16:49:56
0.337 ریال16:36:01
0.337 ریال16:36:00
0.3372 ریال16:29:04
0.3373 ریال16:22:00
0.3374 ریال16:14:59
0.3373 ریال16:08:10
0.3374 ریال15:57:12
0.3372 ریال15:49:55
0.3373 ریال15:42:58
0.3374 ریال15:28:59
0.3376 ریال15:22:00
0.3375 ریال15:14:50
0.3374 ریال15:08:02
0.3375 ریال15:01:31
0.3375 ریال15:01:31
0.3374 ریال14:57:00
0.3372 ریال14:49:50
0.3374 ریال14:35:59
0.3374 ریال14:35:58
0.3373 ریال14:28:51
0.3372 ریال14:07:59
0.3375 ریال13:56:53
0.3374 ریال13:49:50
0.3373 ریال13:42:53
0.3371 ریال13:35:57
0.3371 ریال13:35:55
0.3372 ریال13:28:47
0.3371 ریال13:21:52
0.3369 ریال13:14:46
0.3367 ریال13:07:49
0.3369 ریال13:01:27
0.3369 ریال13:01:27
0.3368 ریال12:56:48
0.337 ریال12:49:48
0.3367 ریال12:42:47
0.3369 ریال12:35:53
0.3369 ریال12:35:52
0.3368 ریال12:28:50
0.3361 ریال12:21:48
0.3367 ریال12:14:48
0.3363 ریال12:07:51
0.3367 ریال12:02:30
0.3367 ریال12:02:30
0.3364 ریال11:49:40
0.3367 ریال11:35:49
0.3367 ریال11:35:49
0.3366 ریال11:28:25
0.3367 ریال11:21:25
0.337 ریال11:14:20
0.3369 ریال11:07:25
0.337 ریال10:56:22
0.3369 ریال10:49:19
0.3371 ریال10:42:22
0.3368 ریال10:35:22
0.3368 ریال10:35:21
0.3374 ریال10:28:20
0.3379 ریال10:21:20
0.3375 ریال10:14:19
0.3373 ریال10:07:19
0.3372 ریال10:00:32
0.3372 ریال10:00:32
0.3376 ریال9:56:19
0.3375 ریال9:49:17
0.3377 ریال9:42:20
0.3375 ریال9:35:18
0.3375 ریال9:35:17
0.3366 ریال9:28:20
0.3375 ریال8:56:17
0.3374 ریال8:49:16
0.3375 ریال8:14:16
0.3368 ریال8:07:16
0.3377 ریال7:49:15
0.3376 ریال7:42:18
0.3378 ریال7:07:19
0.3379 ریال6:56:17
0.3378 ریال6:49:17
0.3371 ریال6:42:18
0.3379 ریال6:35:19
0.3379 ریال6:35:18
0.3377 ریال6:28:17
0.3378 ریال6:14:16
0.3377 ریال6:07:18
0.3376 ریال6:00:43
0.3376 ریال6:00:42
0.3375 ریال5:56:17
0.3376 ریال5:49:17
0.3379 ریال5:42:18
0.3377 ریال5:28:17
0.3381 ریال5:07:17
0.338 ریال5:00:25
0.338 ریال5:00:25
0.3379 ریال4:49:16
0.338 ریال4:07:17
0.3379 ریال3:49:14
0.338 ریال3:21:17
0.337 ریال3:14:15
0.338 ریال2:49:15
0.3381 ریال2:42:17
0.3366 ریال2:35:17
0.3366 ریال2:35:16
0.3379 ریال2:21:16
0.338 ریال2:14:13
0.3379 ریال1:56:16
0.337 ریال1:49:16
0.338 ریال1:42:17
0.3379 ریال1:00:26
0.3379 ریال1:00:25
0.3378 ریال0:42:17
0.3379 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی