شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNH/THB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 33.02 32.86 33.02 32.86 (0.55%) 0.18 ۱۹:۲۲:۳۸
درهم امارات / 8.9951 8.946 8.9951 8.946 (0.52%) 0.0464 ۱۹:۱۴:۴۷
AUD/THB 19.87 19.79 20.04 19.99 (0.35%) 0.07 ۱۹:۲۸:۴۹
ARS/THB 0.509 0.5057 0.509 0.5057 (0.61%) 0.0031 ۱۹:۱۴:۴۸
BRL/THB 6.18 6.14 6.28 6.28 (1.78%) 0.11 ۱۹:۱۴:۴۸
CAD/THB 23.23 23.15 23.33 23.23 (0.22%) 0.05 ۱۹:۲۸:۴۹
CHF/THB 33.83 33.59 33.85 33.6 (0.71%) 0.24 ۱۹:۲۸:۴۹
CNY/THB 4.6583 4.6329 4.6583 4.6329 (0.52%) 0.024 ۱۹:۲۸:۵۴
DKK/THB 4.7857 4.7471 4.7885 4.7488 (0.77%) 0.0368 ۱۹:۲۸:۴۹
EUR/THB 35.766 35.448 35.772 35.456 (0.83%) 0.293 ۱۹:۲۸:۴۹
GBP/THB 40.471 40.282 40.489 40.339 (0.46%) 0.185 ۱۹:۲۸:۴۹
HKD/THB 4.2618 4.2387 4.2618 4.2388 (0.55%) 0.0232 ۱۹:۲۸:۴۹
HUF/THB 0.0977 0.097 0.0981 0.0974 (0.21%) 0.0002 ۱۹:۲۸:۵۳
IDR/THB 0 0.7655 0.7655 0.7655 (0%) 0 ۱۶ اسفند
INR/THB 0.4331 0.4312 0.4333 0.4312 (0.51%) 0.0022 ۱۹:۲۸:۴۹
ISK/THB 0.2296 0.2279 0.2296 0.228 (0.66%) 0.0015 ۱۹:۲۸:۵۴
JPY/THB 0.3043 0.3008 0.3043 0.3012 (1.2%) 0.0036 ۱۹:۲۸:۴۹
KRW/THB 0.0268 0.0267 0.0268 0.0268 (0.37%) 0.0001 ۱۷:۲۸:۴۴
MXN/THB 1.3209 1.2821 1.3259 1.3259 (0.2%) 0.0027 ۱۹:۲۸:۵۴
MYR/THB 7.5804 7.5281 7.5804 7.5281 (0.75%) 0.0568 ۱۹:۲۸:۴۹
NOK/THB 3.12 3.11 3.1451 3.143 (0.77%) 0.0239 ۱۹:۲۸:۵۳
NZD/THB 19.43 19.306 19.56 19.52 (0.57%) 0.11 ۱۹:۲۸:۴۹
PHP/THB 0.6514 0.6479 0.6514 0.6489 (0.35%) 0.0023 ۱۹:۲۸:۵۴
PKR/THB 0.1974 0.1964 0.1983 0.1966 (0.46%) 0.0009 ۱۹:۲۸:۵۴
PLN/THB 7.79 7.76 7.83 7.76 (0.26%) 0.02 ۱۹:۲۸:۵۴
RUB/THB 0.4319 0.4295 0.4319 0.4309 (0.21%) 0.0009 ۱۸:۴۹:۵۴
SAR/THB 8.7843 8.7365 8.7843 8.7394 (0.48%) 0.0423 ۱۹:۲۸:۵۴
SEK/THB 3.2465 3.2272 3.2489 3.2327 (0.29%) 0.0095 ۱۹:۲۸:۵۴
SGD/THB 22.9556 22.8782 22.9652 22.9437 (0.07%) 0.0167 ۱۹:۲۸:۴۹
TWD/THB 1.0916 1.0869 1.0918 1.0869 (0.49%) 0.0053 ۱۹:۲۸:۴۹
ZAR/THB 1.7332 1.7065 1.7581 1.7578 (1.48%) 0.0256 ۱۹:۲۸:۴۹
TRY/THB 4.91 4.84 4.91 4.87 (0.62%) 0.03 ۱۹:۲۸:۵۴
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/HKD 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 (0.03%) 0.0003 ۰۹:۱۴:۱۵
CNH/IDR 2320 2320 2320 2320 (1.31%) 30 ۰۹:۱۴:۱۲
CNH/INR 10.763 10.763 10.763 10.763 (1.47%) 0.156 ۰۹:۱۴:۱۲
CNH/JPY 15.3154 15.3154 15.3154 15.3154 (0.45%) 0.0682 ۰۹:۱۴:۱۵
CNH/KRW 174.1 174.1 174.1 174.1 (1.04%) 1.8 ۰۹:۱۴:۱۲
CNH/PHP 7.1536 7.1536 7.1536 7.1536 (0.64%) 0.046 ۰۹:۱۴:۱۲
CNH/THB 4.647 4.647 4.647 4.647 (1.15%) 0.053 ۰۹:۱۴:۱۲
CNH/TWD 4.258 4.258 4.258 4.258 (0.02%) 0.001 ۰۹:۱۴:۱۲
XAU/THB 53350 53350 53350 53350 (0.16%) 83 ۱۱:۱۴:۲۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی