شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو شیلی / بولیوار ونزوئلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.6697 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.6697 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100.6697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 137.6697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 115.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی