شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو شیلی / بولیوار ونزوئلا

  • نرخ فعلی:256.2617
  • بالاترین قیمت روز:256.2617
  • پایین ترین قیمت روز:250.7331
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:250.9884
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۰:۵۸
  • نرخ روز گذشته:250.9565
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.3052

نمودار کندل استیک پزو شیلی / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو شیلی / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
256.2617 ریال23:00:58
256.2617 ریال23:00:57
256.0558 ریال22:56:28
256.1587 ریال22:49:28
256.1753 ریال22:42:29
256.1321 ریال22:35:31
256.1321 ریال22:35:30
256.0757 ریال22:28:31
255.88 ریال22:21:27
255.9562 ریال22:14:27
255.9579 ریال22:07:29
256.0143 ریال22:00:50
256.0143 ریال22:00:48
256.0973 ریال21:56:28
256.0724 ریال21:49:28
255.8104 ریال21:42:29
255.6696 ریال21:35:31
255.6696 ریال21:35:30
255.6779 ریال21:28:29
255.7921 ریال21:21:27
255.8584 ریال21:14:27
256.0458 ریال21:07:32
255.9297 ریال21:00:44
255.9297 ریال21:00:43
255.7971 ریال20:56:31
255.822 ریال20:49:27
255.6978 ریال20:42:33
255.1775 ریال20:35:34
255.1775 ریال20:35:34
254.9074 ریال20:28:29
255.0638 ریال20:21:28
254.9716 ریال20:14:28
254.6429 ریال20:01:09
254.6429 ریال20:01:04
254.4919 ریال19:49:27
254.7595 ریال19:42:32
254.8005 ریال19:35:33
254.8005 ریال19:35:32
254.2266 ریال19:28:30
254.3461 ریال19:21:32
254.528 ریال19:14:28
254.207 ریال19:07:30
254.3084 ریال19:00:50
254.3084 ریال19:00:50
254.8236 ریال18:56:29
254.8433 ریال18:49:27
255.5125 ریال18:35:30
255.5125 ریال18:35:29
255.6597 ریال18:28:29
254.679 ریال18:21:31
254.1661 ریال18:14:29
253.9374 ریال18:07:38
253.6992 ریال18:01:27
253.6992 ریال18:01:25
252.8095 ریال17:56:28
252.609 ریال17:49:27
251.8842 ریال17:42:32
251.4433 ریال17:35:33
251.4433 ریال17:35:33
251.0071 ریال17:28:29
251.3313 ریال17:21:27
251.1572 ریال17:14:30
250.8924 ریال17:07:30
250.988 ریال17:00:53
250.988 ریال17:00:53
250.7331 ریال16:56:29
251.9983 ریال16:49:25
251.9324 ریال16:42:31
251.7718 ریال16:35:33
251.7718 ریال16:35:32
251.6291 ریال16:00:58
251.6291 ریال16:00:57
251.4033 ریال1:28:18
250.9884 ریال1:00:28
250.9884 ریال1:00:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی