شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو شیلی / وون کره جنوبی تقاضا

  • نرخ فعلی:1.5339
  • بالاترین قیمت روز:1.5436
  • پایین ترین قیمت روز:1.5309
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5429
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.543
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0091

نمودار کندل استیک پزو شیلی / وون کره جنوبی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو شیلی / وون کره جنوبی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5339 ریال16:29:05
1.5344 ریال16:22:00
1.5347 ریال16:14:59
1.5338 ریال16:08:10
1.5341 ریال15:57:13
1.5324 ریال15:49:55
1.5334 ریال15:42:58
1.5328 ریال15:36:07
1.5328 ریال15:36:07
1.5327 ریال15:28:59
1.5338 ریال15:14:51
1.532 ریال15:08:03
1.5318 ریال15:01:32
1.5318 ریال15:01:31
1.5321 ریال14:57:01
1.5323 ریال14:43:04
1.5315 ریال14:35:59
1.5315 ریال14:35:59
1.532 ریال14:28:51
1.5323 ریال14:21:56
1.5316 ریال14:14:51
1.5311 ریال14:07:59
1.531 ریال13:56:54
1.5311 ریال13:49:50
1.5309 ریال13:42:54
1.5322 ریال13:35:57
1.5322 ریال13:35:55
1.5333 ریال13:28:47
1.5325 ریال13:21:52
1.5331 ریال13:14:46
1.5332 ریال13:07:50
1.5338 ریال13:01:27
1.5338 ریال13:01:27
1.5343 ریال12:56:48
1.5342 ریال12:49:48
1.5343 ریال12:42:47
1.5338 ریال12:35:54
1.5338 ریال12:35:52
1.5342 ریال12:28:51
1.534 ریال12:21:48
1.5343 ریال12:14:49
1.5347 ریال12:07:51
1.5334 ریال11:56:49
1.535 ریال11:49:40
1.5345 ریال11:35:49
1.5345 ریال11:35:49
1.534 ریال11:28:25
1.5342 ریال11:21:26
1.534 ریال11:07:26
1.5355 ریال10:56:22
1.5349 ریال10:49:20
1.5338 ریال10:42:22
1.5345 ریال10:35:22
1.5345 ریال10:35:22
1.5343 ریال10:28:21
1.5352 ریال10:21:20
1.5355 ریال10:14:19
1.5348 ریال10:07:20
1.5351 ریال10:00:32
1.5351 ریال10:00:32
1.5347 ریال9:56:19
1.5343 ریال9:49:18
1.5342 ریال9:42:20
1.5347 ریال9:28:21
1.5342 ریال9:21:20
1.5363 ریال9:14:18
1.5357 ریال9:07:19
1.536 ریال8:56:17
1.5358 ریال8:49:16
1.5352 ریال8:35:18
1.5352 ریال8:35:18
1.5367 ریال8:28:15
1.5373 ریال8:21:18
1.5376 ریال8:14:16
1.5378 ریال8:07:17
1.5382 ریال8:00:38
1.5382 ریال8:00:36
1.5378 ریال7:56:17
1.5379 ریال7:49:15
1.538 ریال7:42:19
1.5383 ریال7:35:17
1.5383 ریال7:35:16
1.5381 ریال7:21:19
1.5376 ریال7:14:17
1.5374 ریال7:07:19
1.5375 ریال6:56:18
1.5373 ریال6:42:18
1.5368 ریال6:35:19
1.5368 ریال6:35:18
1.5375 ریال6:28:17
1.5379 ریال6:21:19
1.5376 ریال6:14:17
1.537 ریال6:07:18
1.5376 ریال6:00:44
1.5376 ریال6:00:43
1.5377 ریال5:56:17
1.5371 ریال5:49:17
1.5381 ریال5:42:18
1.5385 ریال5:35:18
1.5385 ریال5:35:17
1.5387 ریال5:28:17
1.5404 ریال5:21:18
1.5417 ریال5:14:17
1.5416 ریال5:07:17
1.5423 ریال5:00:26
1.5423 ریال5:00:25
1.5415 ریال4:56:17
1.542 ریال4:49:16
1.5421 ریال4:42:17
1.5423 ریال3:56:17
1.5422 ریال3:49:14
1.5428 ریال2:42:17
1.5429 ریال2:35:17
1.5429 ریال2:35:16
1.5424 ریال2:28:15
1.5428 ریال1:35:17
1.5428 ریال1:35:17
1.5427 ریال1:28:15
1.5429 ریال1:21:17
1.5433 ریال1:14:15
1.5436 ریال1:07:16
1.5434 ریال0:56:16
1.5423 ریال0:42:18
1.5421 ریال0:28:15
1.5429 ریال0:14:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی