شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/XAF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.39%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی