شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/VEF Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 194,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,702.9084 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 187,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,613.9084 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77,148.9084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 109,444.9084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 113.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی