شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0305
  • بالاترین قیمت روز:1.0305
  • پایین ترین قیمت روز:1.0299
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0299
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.0305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0305 ریال4:43:06
1.0299 ریال4:42:16
1.0305 ریال4:36:05
1.0299 ریال4:35:17
1.0299 ریال4:35:17
1.0305 ریال4:29:05
1.0299 ریال4:28:15
1.0305 ریال4:22:04
1.0299 ریال4:21:17
1.0305 ریال4:15:05
1.0305 ریال4:15:04
1.0299 ریال4:14:16
1.0305 ریال4:08:04
1.0299 ریال4:07:14
1.0305 ریال4:01:06
1.0299 ریال4:00:25
1.0299 ریال4:00:25
1.0305 ریال3:57:04
1.0299 ریال3:56:18
1.0305 ریال3:50:07
1.0305 ریال3:50:05
1.0299 ریال3:49:15
1.0305 ریال3:43:05
1.0299 ریال3:42:16
1.0305 ریال3:36:05
1.0299 ریال3:35:18
1.0299 ریال3:35:17
1.0305 ریال3:29:05
1.0299 ریال3:28:15
1.0305 ریال3:22:05
1.0299 ریال3:21:18
1.0305 ریال3:15:06
1.0305 ریال3:15:05
1.0299 ریال3:14:17
1.0305 ریال3:08:05
1.0299 ریال3:07:15
1.0305 ریال3:01:06
1.0299 ریال3:00:27
1.0299 ریال3:00:24
1.0305 ریال2:57:04
1.0299 ریال2:56:17
1.0305 ریال2:50:06
1.0305 ریال2:50:05
1.0299 ریال2:49:16
1.0305 ریال2:43:04
1.0299 ریال2:42:20
1.0305 ریال2:36:06
1.0299 ریال2:35:23
1.0299 ریال2:35:22
1.0305 ریال2:29:06
1.0299 ریال2:28:15
1.0305 ریال2:22:05
1.0299 ریال2:21:19
1.0305 ریال2:15:05
1.0299 ریال2:14:15
1.0305 ریال2:08:05
1.0299 ریال2:07:18
1.0305 ریال2:01:08
1.0299 ریال2:00:37
1.0299 ریال2:00:35
1.0305 ریال1:57:05
1.0299 ریال1:56:16
1.0305 ریال1:50:07
1.0305 ریال1:50:06
1.0299 ریال1:49:16
1.0305 ریال1:43:06
1.0299 ریال1:42:20
1.0305 ریال1:36:05
1.0301 ریال1:35:19
1.0301 ریال1:35:18
1.0305 ریال1:29:05
1.0301 ریال1:28:15
1.0305 ریال1:22:04
1.0301 ریال1:21:17
1.0305 ریال1:15:06
1.0305 ریال1:15:05
1.0301 ریال1:14:17
1.0305 ریال1:08:05
1.0301 ریال1:07:15
1.0305 ریال1:01:07
1.0301 ریال1:00:31
1.0301 ریال1:00:20
1.0305 ریال0:57:05
1.0301 ریال0:56:16
1.0305 ریال0:50:07
1.0305 ریال0:50:07
1.0301 ریال0:49:15
1.0305 ریال0:43:04
1.0301 ریال0:42:15
1.0305 ریال0:36:05
1.0301 ریال0:35:17
1.0301 ریال0:35:17
1.0305 ریال0:29:04
1.0301 ریال0:28:15
1.0305 ریال0:22:05
1.0301 ریال0:21:16
1.0305 ریال0:15:05
1.0305 ریال0:15:04
1.0299 ریال0:14:15
1.0305 ریال0:08:05
1.0299 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات