شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / هریونیا اوکراین تقاضا

  • نرخ فعلی:27.9584
  • بالاترین قیمت روز:28.0039
  • پایین ترین قیمت روز:27.9005
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.9633
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۸:۲۰
  • نرخ روز گذشته:27.9691
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0107

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / هریونیا اوکراین تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / هریونیا اوکراین تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.9584 ریال15:28:20
27.9598 ریال15:21:22
27.9702 ریال15:14:19
27.9717 ریال15:07:21
27.9528 ریال15:00:39
27.9528 ریال15:00:39
27.9513 ریال14:56:22
27.9856 ریال14:49:21
27.9586 ریال14:42:24
27.9591 ریال14:35:23
27.9591 ریال14:35:22
27.9937 ریال14:28:23
27.9995 ریال14:21:22
27.9894 ریال14:07:24
28.0018 ریال13:56:21
27.9904 ریال13:49:20
27.9989 ریال13:42:22
27.978 ریال13:35:24
27.978 ریال13:35:23
27.9878 ریال13:28:22
27.9628 ریال13:21:23
27.9994 ریال13:14:21
27.9674 ریال13:07:23
27.942 ریال13:00:32
27.942 ریال13:00:31
27.9463 ریال12:56:23
27.9395 ریال12:42:23
27.9157 ریال12:35:24
27.9157 ریال12:35:24
27.9005 ریال12:28:22
27.9122 ریال12:21:22
27.9184 ریال12:14:19
27.9258 ریال12:07:25
27.902 ریال11:56:21
27.9092 ریال11:49:21
27.9179 ریال11:42:23
27.9005 ریال11:35:23
27.9005 ریال11:35:22
27.9302 ریال11:28:22
27.9599 ریال11:21:20
27.9662 ریال11:07:23
27.9763 ریال11:00:39
27.9763 ریال11:00:38
27.9691 ریال10:56:20
27.9952 ریال10:42:20
27.9894 ریال10:35:21
27.9894 ریال10:35:20
28.0039 ریال10:28:21
27.9923 ریال10:21:21
27.9865 ریال10:07:20
27.9807 ریال9:56:21
27.9821 ریال9:49:18
27.9865 ریال9:42:19
27.9952 ریال9:35:20
27.9952 ریال9:35:20
27.9807 ریال9:28:19
27.9865 ریال9:21:20
27.9836 ریال9:07:22
27.9865 ریال8:56:40
27.9807 ریال8:49:21
27.9865 ریال8:42:20
27.9807 ریال8:14:19
27.9792 ریال8:07:22
27.9778 ریال7:49:20
27.9763 ریال7:42:20
27.9778 ریال7:35:23
27.9778 ریال7:35:23
27.9647 ریال7:28:22
27.9778 ریال7:21:21
27.9749 ریال7:07:22
27.9763 ریال6:56:21
27.9749 ریال6:49:18
27.9734 ریال6:42:24
27.9807 ریال6:28:28
27.9763 ریال6:21:22
27.9662 ریال6:14:20
27.9633 ریال6:07:21
27.9618 ریال6:00:59
27.9618 ریال6:00:58
27.9604 ریال5:56:21
27.9633 ریال5:42:22
27.9517 ریال5:35:23
27.9517 ریال5:35:22
27.9575 ریال5:07:21
27.9401 ریال4:56:20
27.9473 ریال4:49:18
27.943 ریال4:42:20
27.9517 ریال4:35:20
27.9517 ریال4:35:19
27.943 ریال4:28:19
27.9401 ریال4:21:19
27.943 ریال4:14:17
27.9459 ریال3:56:18
27.9488 ریال3:42:18
27.9444 ریال3:35:19
27.9444 ریال3:35:19
27.9459 ریال3:28:18
27.9546 ریال3:21:18
27.9488 ریال3:14:17
27.9517 ریال3:07:21
27.9546 ریال2:56:19
27.9517 ریال2:49:17
27.9575 ریال2:35:21
27.9575 ریال2:35:20
27.9618 ریال2:28:20
27.9531 ریال2:21:20
27.9604 ریال2:07:19
27.9575 ریال1:56:18
27.9546 ریال1:49:17
27.9473 ریال1:42:20
27.956 ریال1:35:21
27.956 ریال1:35:20
27.9604 ریال1:28:18
27.9589 ریال1:21:19
27.9517 ریال1:14:18
27.9502 ریال1:07:19
27.9531 ریال0:56:19
27.9488 ریال0:49:17
27.9517 ریال0:42:19
27.9459 ریال0:35:20
27.9459 ریال0:35:20
27.9488 ریال0:28:19
27.9517 ریال0:14:18
27.9633 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی