شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دلار سنگاپور تقاضا

  • نرخ فعلی:1.4676
  • بالاترین قیمت روز:1.4686
  • پایین ترین قیمت روز:1.4639
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.467
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار سنگاپور تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار سنگاپور تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4676 ریال18:22:09
1.4675 ریال18:14:55
1.4667 ریال18:08:00
1.4671 ریال17:57:08
1.4673 ریال17:43:12
1.4669 ریال17:36:08
1.4669 ریال17:36:01
1.4678 ریال17:29:08
1.4679 ریال17:21:59
1.4674 ریال17:14:52
1.4677 ریال17:08:16
1.4682 ریال17:01:43
1.4682 ریال17:01:43
1.4681 ریال16:56:54
1.4686 ریال16:49:54
1.4683 ریال16:42:57
1.4671 ریال16:28:59
1.4672 ریال16:21:57
1.4671 ریال16:14:56
1.4674 ریال16:08:00
1.4676 ریال15:57:00
1.4673 ریال15:49:52
1.4669 ریال15:42:54
1.4664 ریال15:28:56
1.4665 ریال15:21:57
1.4669 ریال15:14:47
1.4665 ریال15:07:59
1.4654 ریال15:01:27
1.4654 ریال15:01:26
1.4655 ریال14:56:57
1.4659 ریال14:49:47
1.4657 ریال14:42:58
1.466 ریال14:35:55
1.466 ریال14:35:55
1.4662 ریال14:28:48
1.467 ریال14:21:53
1.4669 ریال14:14:48
1.467 ریال14:07:55
1.4671 ریال13:56:50
1.4668 ریال13:49:47
1.4661 ریال13:42:49
1.466 ریال13:35:53
1.466 ریال13:35:51
1.4645 ریال13:28:43
1.4652 ریال13:21:48
1.4651 ریال13:07:45
1.4656 ریال13:01:22
1.4656 ریال13:01:21
1.4664 ریال12:56:44
1.4674 ریال12:42:44
1.4668 ریال12:35:50
1.4668 ریال12:35:48
1.4664 ریال12:28:46
1.4656 ریال12:21:44
1.4658 ریال12:14:45
1.4655 ریال12:07:47
1.4656 ریال11:56:45
1.4644 ریال11:49:37
1.4643 ریال11:42:46
1.4644 ریال11:35:45
1.4644 ریال11:35:45
1.4643 ریال11:28:20
1.4645 ریال11:21:19
1.4639 ریال11:07:19
1.464 ریال10:56:16
1.4645 ریال10:49:15
1.464 ریال10:42:16
1.4641 ریال10:35:16
1.4641 ریال10:35:16
1.4642 ریال10:21:15
1.4643 ریال10:14:14
1.4644 ریال10:07:15
1.4651 ریال10:00:25
1.4651 ریال10:00:25
1.4648 ریال9:56:15
1.465 ریال9:49:14
1.4651 ریال9:42:15
1.4649 ریال9:28:15
1.465 ریال9:21:16
1.4647 ریال9:14:15
1.4653 ریال9:07:15
1.4658 ریال8:56:14
1.4655 ریال8:49:13
1.4656 ریال8:43:05
1.4659 ریال8:35:14
1.4659 ریال8:35:14
1.4656 ریال8:28:13
1.4658 ریال8:21:15
1.4665 ریال8:14:13
1.4659 ریال8:07:14
1.4664 ریال8:00:27
1.4664 ریال8:00:26
1.466 ریال7:56:14
1.4656 ریال7:49:12
1.4654 ریال7:42:15
1.4655 ریال7:35:15
1.4655 ریال7:35:14
1.4656 ریال7:28:15
1.4653 ریال7:14:14
1.4654 ریال7:07:15
1.4656 ریال6:56:14
1.4655 ریال6:49:14
1.4652 ریال6:42:15
1.4647 ریال6:35:15
1.4647 ریال6:35:14
1.4653 ریال6:28:14
1.4657 ریال6:21:15
1.4652 ریال6:07:15
1.4654 ریال6:00:31
1.4654 ریال6:00:27
1.4656 ریال5:56:14
1.4651 ریال5:49:14
1.465 ریال5:42:15
1.4654 ریال5:35:15
1.4654 ریال5:35:14
1.4653 ریال5:28:14
1.4661 ریال5:21:14
1.4669 ریال5:14:14
1.4661 ریال5:07:14
1.4663 ریال5:00:21
1.4663 ریال5:00:20
1.4667 ریال4:56:13
1.4665 ریال4:49:14
1.4662 ریال4:42:14
1.4664 ریال4:35:14
1.4664 ریال4:35:13
1.4665 ریال4:28:12
1.4668 ریال4:07:14
1.4671 ریال3:56:14
1.4673 ریال3:49:12
1.4669 ریال3:42:13
1.467 ریال3:35:14
1.467 ریال3:35:13
1.4669 ریال3:28:12
1.4665 ریال3:14:12
1.4659 ریال3:00:19
1.4659 ریال3:00:18
1.466 ریال2:56:13
1.4664 ریال2:42:14
1.4665 ریال2:35:14
1.4665 ریال2:35:13
1.4662 ریال2:28:13
1.4664 ریال2:21:14
1.4662 ریال2:14:11
1.4663 ریال2:07:14
1.4661 ریال1:56:13
1.4659 ریال1:49:13
1.4662 ریال1:42:14
1.4671 ریال1:35:13
1.4671 ریال1:35:13
1.4673 ریال1:28:13
1.4669 ریال1:21:14
1.4662 ریال1:14:12
1.4661 ریال1:07:13
1.4663 ریال1:00:20
1.4663 ریال1:00:17
1.4662 ریال0:56:13
1.4665 ریال0:42:14
1.4667 ریال0:28:12
1.4666 ریال0:21:12
1.4669 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی