شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.9032
  • بالاترین قیمت روز:3.9353
  • پایین ترین قیمت روز:3.8948
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.9309
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:3.932
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0288

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.9032 ریال19:49:21
3.9046 ریال19:42:24
3.9054 ریال19:35:23
3.9054 ریال19:35:23
3.8995 ریال19:28:22
3.8961 ریال19:21:21
3.8965 ریال19:14:21
3.8989 ریال19:00:39
3.8989 ریال19:00:38
3.8981 ریال18:56:22
3.8951 ریال18:49:20
3.8953 ریال18:42:22
3.8949 ریال18:35:24
3.8949 ریال18:35:24
3.8953 ریال18:28:21
3.8948 ریال18:14:20
3.8964 ریال18:07:25
3.8974 ریال18:00:54
3.8974 ریال18:00:54
3.9006 ریال17:49:19
3.8959 ریال17:42:21
3.897 ریال17:35:24
3.897 ریال17:35:23
3.9051 ریال17:28:20
3.9059 ریال17:21:21
3.9071 ریال17:14:20
3.9185 ریال17:07:22
3.9189 ریال17:00:50
3.9189 ریال17:00:49
3.9169 ریال16:56:20
3.9179 ریال16:49:19
3.9189 ریال16:35:22
3.9189 ریال16:35:22
3.9193 ریال16:28:21
3.9191 ریال16:21:20
3.9193 ریال16:14:19
3.9216 ریال16:07:21
3.921 ریال16:00:48
3.921 ریال16:00:48
3.9216 ریال15:56:21
3.9214 ریال15:28:20
3.9185 ریال15:21:20
3.9189 ریال15:14:19
3.9181 ریال15:07:20
3.9179 ریال15:00:38
3.9179 ریال15:00:38
3.9187 ریال14:56:20
3.9189 ریال14:49:19
3.923 ریال14:42:21
3.9218 ریال14:35:20
3.9218 ریال14:35:20
3.9226 ریال14:28:21
3.9234 ریال14:21:20
3.923 ریال14:14:18
3.9201 ریال14:00:48
3.9201 ریال14:00:47
3.9234 ریال13:49:18
3.921 ریال13:42:21
3.9214 ریال13:28:21
3.9253 ریال13:21:20
3.9247 ریال13:14:18
3.9255 ریال13:07:20
3.9263 ریال13:00:34
3.9263 ریال13:00:34
3.9275 ریال12:56:19
3.9261 ریال12:49:18
3.9242 ریال12:42:19
3.9238 ریال12:28:21
3.9255 ریال12:14:19
3.9288 ریال12:07:24
3.9296 ریال12:00:47
3.9296 ریال12:00:47
3.9308 ریال11:56:20
3.9331 ریال11:49:18
3.9329 ریال11:42:20
3.9341 ریال11:35:20
3.9341 ریال11:35:20
3.9343 ریال11:28:20
3.9341 ریال11:21:20
3.9349 ریال11:14:18
3.9353 ریال11:07:19
3.9341 ریال11:00:33
3.9341 ریال11:00:32
3.9331 ریال10:56:18
3.9343 ریال10:49:18
3.9327 ریال10:42:21
3.9296 ریال10:28:20
3.9259 ریال10:14:18
3.9271 ریال10:07:19
3.9267 ریال10:00:38
3.9267 ریال10:00:38
3.9275 ریال9:49:17
3.9288 ریال9:42:19
3.9296 ریال9:28:19
3.9308 ریال9:14:18
3.9292 ریال9:02:13
3.9292 ریال9:02:13
3.9279 ریال8:56:21
3.9283 ریال8:42:19
3.9292 ریال8:28:19
3.9288 ریال8:21:19
3.9279 ریال8:07:20
3.9283 ریال7:56:20
3.9275 ریال7:49:18
3.9279 ریال7:42:19
3.9288 ریال7:14:18
3.9292 ریال7:00:38
3.9292 ریال7:00:37
3.9288 ریال6:56:19
3.9296 ریال6:49:19
3.93 ریال6:42:25
3.9296 ریال6:35:20
3.9296 ریال6:35:19
3.9304 ریال6:28:21
3.9294 ریال6:21:20
3.9296 ریال6:14:21
3.9312 ریال6:07:21
3.93 ریال6:00:47
3.93 ریال6:00:45
3.9304 ریال5:56:20
3.9308 ریال5:49:19
3.9312 ریال5:42:20
3.9288 ریال5:35:22
3.9288 ریال5:35:21
3.9312 ریال5:14:18
3.9316 ریال5:07:18
3.9308 ریال5:00:29
3.9308 ریال5:00:28
3.9312 ریال4:56:18
3.9308 ریال4:49:18
3.9296 ریال4:35:20
3.9296 ریال4:35:19
3.93 ریال4:28:18
3.9292 ریال4:21:18
3.9304 ریال3:56:18
3.9296 ریال3:49:18
3.9308 ریال3:42:20
3.9288 ریال3:28:19
3.9308 ریال3:21:17
3.9319 ریال3:14:18
3.9331 ریال3:07:18
3.9329 ریال3:00:36
3.9329 ریال3:00:36
3.9332 ریال2:56:19
3.9328 ریال2:49:17
3.9334 ریال2:42:19
3.9305 ریال2:35:18
3.9305 ریال2:35:17
3.9317 ریال2:21:17
3.9324 ریال2:14:18
3.9322 ریال2:07:19
3.9317 ریال2:00:49
3.9317 ریال2:00:47
3.9311 ریال1:56:18
3.9315 ریال1:49:18
3.9307 ریال1:42:22
3.9309 ریال1:35:20
3.9309 ریال1:35:19
3.9307 ریال1:28:20
3.9291 ریال1:14:19
3.9287 ریال1:07:18
3.9285 ریال1:00:34
3.9285 ریال1:00:34
3.927 ریال0:56:18
3.9278 ریال0:49:17
3.928 ریال0:42:21
3.9309 ریال0:35:20
3.9309 ریال0:35:20
3.9305 ریال0:28:18
3.9301 ریال0:14:19
3.9309 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی