شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / ریال قطر

  • نرخ فعلی:3.8107
  • بالاترین قیمت روز:3.8489
  • پایین ترین قیمت روز:3.7782
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8467
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۳۹
  • نرخ روز گذشته:3.8477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.037

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8107 ریال19:00:39
3.8107 ریال19:00:38
3.8099 ریال18:56:21
3.807 ریال18:49:20
3.8072 ریال18:42:22
3.8068 ریال18:35:24
3.8068 ریال18:35:24
3.8072 ریال18:14:20
3.8097 ریال18:07:25
3.8107 ریال18:00:54
3.8107 ریال18:00:54
3.8139 ریال17:49:19
3.7782 ریال17:42:21
3.7792 ریال17:35:24
3.7792 ریال17:35:23
3.787 ریال17:28:20
3.7878 ریال17:21:20
3.789 ریال17:14:20
3.8001 ریال17:07:22
3.8005 ریال17:00:50
3.8005 ریال17:00:49
3.7985 ریال16:56:20
3.7995 ریال16:49:19
3.8005 ریال16:35:22
3.8005 ریال16:35:22
3.8009 ریال16:28:21
3.8007 ریال16:21:20
3.8009 ریال16:14:19
3.8031 ریال16:07:21
3.8025 ریال16:00:48
3.8025 ریال16:00:48
3.8031 ریال15:56:21
3.8347 ریال15:49:20
3.8029 ریال15:28:20
3.8001 ریال15:21:20
3.8009 ریال15:14:19
3.7997 ریال15:07:20
3.7995 ریال15:00:38
3.7995 ریال15:00:38
3.8003 ریال14:56:20
3.8005 ریال14:49:19
3.8045 ریال14:42:21
3.8033 ریال14:35:20
3.8033 ریال14:35:20
3.8041 ریال14:28:21
3.8048 ریال14:21:20
3.8045 ریال14:14:18
3.8017 ریال14:00:48
3.8017 ریال14:00:46
3.8048 ریال13:49:18
3.8025 ریال13:42:21
3.8029 ریال13:28:21
3.8066 ریال13:21:20
3.806 ریال13:14:18
3.8068 ریال13:07:20
3.8076 ریال13:00:34
3.8076 ریال13:00:34
3.8088 ریال12:56:19
3.8074 ریال12:49:18
3.8056 ریال12:42:19
3.8052 ریال12:28:21
3.8068 ریال12:14:19
3.81 ریال12:07:24
3.8108 ریال12:00:47
3.8108 ریال12:00:47
3.812 ریال11:56:20
3.8142 ریال11:49:18
3.814 ریال11:42:20
3.8152 ریال11:35:20
3.8152 ریال11:35:20
3.8154 ریال11:28:20
3.8152 ریال11:21:20
3.816 ریال11:14:18
3.8164 ریال11:07:19
3.8152 ریال11:00:33
3.8152 ریال11:00:32
3.8142 ریال10:56:18
3.8154 ریال10:49:18
3.8138 ریال10:42:21
3.8108 ریال10:28:20
3.8072 ریال10:14:18
3.8084 ریال10:07:19
3.808 ریال10:00:38
3.808 ریال10:00:38
3.8088 ریال9:49:17
3.81 ریال9:42:19
3.8108 ریال9:28:19
3.812 ریال9:14:18
3.8104 ریال9:02:13
3.8104 ریال9:02:13
3.8092 ریال8:56:21
3.8096 ریال8:42:19
3.8104 ریال8:28:19
3.81 ریال8:21:19
3.8092 ریال8:07:20
3.8096 ریال7:56:20
3.8088 ریال7:49:18
3.8092 ریال7:42:19
3.81 ریال7:14:18
3.8104 ریال7:00:38
3.8104 ریال7:00:37
3.81 ریال6:56:19
3.8108 ریال6:49:19
3.8112 ریال6:42:25
3.8108 ریال6:35:20
3.8108 ریال6:35:19
3.8116 ریال6:28:21
3.8106 ریال6:21:20
3.8108 ریال6:14:21
3.8124 ریال6:07:21
3.8112 ریال6:00:47
3.8112 ریال6:00:44
3.8116 ریال5:56:20
3.812 ریال5:49:19
3.8438 ریال5:42:20
3.8414 ریال5:35:22
3.8414 ریال5:35:21
3.8438 ریال5:14:18
3.8442 ریال5:07:18
3.8434 ریال5:00:29
3.8434 ریال5:00:28
3.8438 ریال4:56:18
3.8434 ریال4:49:18
3.8422 ریال4:35:20
3.8422 ریال4:35:19
3.8426 ریال4:28:18
3.8418 ریال4:21:18
3.843 ریال3:56:18
3.8422 ریال3:49:18
3.8434 ریال3:42:20
3.8414 ریال3:28:19
3.8434 ریال3:14:18
3.8446 ریال3:07:18
3.8444 ریال3:00:36
3.8444 ریال3:00:36
3.8442 ریال2:56:19
3.8438 ریال2:49:17
3.8444 ریال2:42:19
3.8426 ریال2:35:18
3.8426 ریال2:35:17
3.8438 ریال2:21:17
3.8444 ریال2:14:18
3.8442 ریال2:07:19
3.8438 ریال2:00:49
3.8438 ریال2:00:47
3.8432 ریال1:56:18
3.8436 ریال1:49:18
3.8428 ریال1:42:22
3.8489 ریال1:35:20
3.8489 ریال1:35:19
3.8487 ریال1:28:20
3.8471 ریال1:14:19
3.8459 ریال1:07:18
3.8457 ریال1:00:34
3.8457 ریال1:00:34
3.8436 ریال0:56:18
3.8437 ریال0:49:17
3.8439 ریال0:42:21
3.8467 ریال0:35:20
3.8467 ریال0:35:19
3.8463 ریال0:28:18
3.8459 ریال0:14:19
3.8467 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی