شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس / بالبوآ پاناما

  • نرخ فعلی:1.0403
  • بالاترین قیمت روز:1.0406
  • پایین ترین قیمت روز:1.039
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0398
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.0395
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس / بالبوآ پاناما در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس / بالبوآ پاناما در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0403 ریال10:14:18
1.0404 ریال10:07:20
1.0401 ریال10:00:40
1.0401 ریال10:00:40
1.0403 ریال9:56:19
1.0402 ریال9:49:17
1.0401 ریال9:42:19
1.0402 ریال9:35:19
1.0402 ریال9:35:19
1.0401 ریال9:28:20
1.0403 ریال9:00:33
1.0403 ریال9:00:33
1.04 ریال8:56:19
1.0404 ریال8:49:17
1.0405 ریال8:35:19
1.0405 ریال8:35:18
1.04 ریال8:28:19
1.0405 ریال8:21:18
1.0404 ریال8:14:18
1.0403 ریال7:56:18
1.0402 ریال7:49:17
1.0401 ریال7:42:19
1.0403 ریال7:35:19
1.0403 ریال7:35:18
1.0397 ریال7:28:18
1.0401 ریال7:21:21
1.0398 ریال7:14:18
1.0397 ریال7:07:19
1.0398 ریال7:00:30
1.0398 ریال7:00:29
1.0396 ریال6:56:18
1.0398 ریال6:49:17
1.0397 ریال6:35:21
1.0397 ریال6:35:21
1.0396 ریال6:28:20
1.039 ریال6:14:50
1.0396 ریال6:09:09
1.0397 ریال5:58:01
1.0399 ریال5:49:18
1.0398 ریال5:42:19
1.0394 ریال5:28:18
1.0395 ریال5:21:19
1.0396 ریال5:14:18
1.04 ریال5:07:18
1.0399 ریال5:00:35
1.0399 ریال5:00:35
1.04 ریال4:35:18
1.04 ریال4:35:18
1.0401 ریال4:28:17
1.04 ریال4:21:18
1.0402 ریال4:14:17
1.0398 ریال4:07:20
1.0399 ریال4:00:44
1.0399 ریال4:00:42
1.04 ریال3:56:18
1.0401 ریال3:49:17
1.0402 ریال3:42:18
1.04 ریال3:35:20
1.04 ریال3:35:19
1.0401 ریال3:28:18
1.0402 ریال3:21:17
1.0403 ریال3:14:17
1.0404 ریال2:56:18
1.0405 ریال2:42:21
1.0398 ریال2:35:22
1.0398 ریال2:35:21
1.0403 ریال2:28:17
1.0398 ریال2:21:18
1.0402 ریال2:07:19
1.0401 ریال2:00:39
1.0401 ریال2:00:39
1.0402 ریال1:56:19
1.0403 ریال1:49:18
1.0404 ریال1:35:18
1.0404 ریال1:35:18
1.0406 ریال1:28:18
1.0405 ریال1:21:19
1.04 ریال1:07:17
1.0398 ریال1:00:28
1.0398 ریال1:00:26
1.0399 ریال0:56:18
1.0398 ریال0:49:17
1.0399 ریال0:42:19
1.0401 ریال0:35:20
1.0401 ریال0:35:19
1.04 ریال0:28:18
1.0396 ریال0:21:20
1.0395 ریال0:14:17
1.0398 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی