شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دلار نیوزیلند تقاضا

  • نرخ فعلی:1.6721
  • بالاترین قیمت روز:1.6772
  • پایین ترین قیمت روز:1.669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6713
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:1.6706
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار نیوزیلند تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار نیوزیلند تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6721 ریال14:56:22
1.6725 ریال14:49:21
1.6739 ریال14:42:24
1.6747 ریال14:35:22
1.6747 ریال14:35:22
1.6754 ریال14:28:23
1.6752 ریال14:21:21
1.6757 ریال14:14:19
1.6753 ریال13:56:21
1.6763 ریال13:49:20
1.6772 ریال13:42:22
1.6771 ریال13:28:22
1.6739 ریال13:21:22
1.6731 ریال13:14:21
1.6734 ریال13:07:23
1.6739 ریال13:00:31
1.6739 ریال13:00:31
1.6733 ریال12:56:23
1.6751 ریال12:49:19
1.6743 ریال12:42:23
1.6741 ریال12:35:23
1.6741 ریال12:35:23
1.6726 ریال12:28:22
1.6733 ریال12:21:21
1.672 ریال12:14:19
1.6715 ریال12:07:25
1.6718 ریال11:56:21
1.6723 ریال11:49:21
1.6714 ریال11:42:23
1.6721 ریال11:35:23
1.6721 ریال11:35:22
1.6729 ریال11:28:22
1.6734 ریال11:21:20
1.6728 ریال11:14:21
1.6716 ریال11:07:22
1.6729 ریال11:00:39
1.6729 ریال11:00:38
1.6718 ریال10:56:20
1.6729 ریال10:49:20
1.6721 ریال10:35:20
1.6721 ریال10:35:20
1.6717 ریال10:28:21
1.6726 ریال10:21:21
1.6728 ریال10:14:19
1.672 ریال10:07:20
1.6738 ریال10:00:37
1.6738 ریال10:00:35
1.674 ریال9:56:21
1.6743 ریال9:49:18
1.6744 ریال9:42:19
1.6752 ریال9:35:20
1.6752 ریال9:35:20
1.6748 ریال9:28:19
1.6757 ریال9:21:19
1.6741 ریال9:14:18
1.6739 ریال9:07:22
1.6741 ریال8:56:40
1.6739 ریال8:49:21
1.6741 ریال8:42:20
1.6743 ریال8:35:24
1.6743 ریال8:35:23
1.6744 ریال8:28:22
1.6738 ریال8:21:20
1.6743 ریال8:14:19
1.6747 ریال8:07:21
1.6752 ریال8:00:43
1.6752 ریال8:00:43
1.6748 ریال7:56:21
1.6758 ریال7:42:20
1.6745 ریال7:35:23
1.6745 ریال7:35:23
1.6747 ریال7:28:22
1.6753 ریال7:21:21
1.6746 ریال7:14:19
1.6757 ریال7:07:22
1.6767 ریال6:56:21
1.676 ریال6:49:18
1.6744 ریال6:42:24
1.6749 ریال6:35:24
1.6749 ریال6:35:24
1.6754 ریال6:28:28
1.6762 ریال6:21:22
1.6753 ریال6:14:20
1.676 ریال6:00:58
1.676 ریال6:00:58
1.6758 ریال5:56:21
1.6761 ریال5:49:19
1.6765 ریال5:42:22
1.6752 ریال5:35:23
1.6752 ریال5:35:22
1.6738 ریال5:28:21
1.6744 ریال5:21:20
1.6752 ریال5:14:19
1.674 ریال5:07:21
1.6746 ریال4:56:20
1.6738 ریال4:49:18
1.6753 ریال4:42:20
1.6741 ریال4:28:19
1.6737 ریال4:21:19
1.6739 ریال4:14:17
1.6731 ریال4:07:19
1.6741 ریال4:00:37
1.6741 ریال4:00:36
1.6733 ریال3:56:18
1.6727 ریال3:49:18
1.673 ریال3:42:18
1.6733 ریال3:35:19
1.6733 ریال3:35:19
1.6732 ریال3:28:18
1.6734 ریال3:21:18
1.6747 ریال3:14:17
1.6738 ریال3:07:21
1.6734 ریال3:00:28
1.6734 ریال3:00:28
1.6739 ریال2:56:18
1.6747 ریال2:49:17
1.6752 ریال2:42:21
1.6756 ریال2:35:21
1.6756 ریال2:35:20
1.6741 ریال2:28:20
1.6734 ریال2:21:19
1.6709 ریال2:07:19
1.671 ریال1:56:18
1.6704 ریال1:49:17
1.6709 ریال1:42:20
1.6706 ریال1:28:18
1.6703 ریال1:21:19
1.6704 ریال1:14:18
1.6696 ریال1:07:19
1.67 ریال1:00:32
1.67 ریال1:00:31
1.669 ریال0:56:19
1.6701 ریال0:49:17
1.6699 ریال0:42:19
1.6718 ریال0:35:20
1.6718 ریال0:35:20
1.6709 ریال0:28:19
1.6705 ریال0:21:19
1.673 ریال0:14:18
1.6713 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی