شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/KRW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.28%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی